S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na FacebookuZÁŽITKOVÉ WORKSHOPY S BESEDOU ZA PODPORY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJEKDY: 7.12.2017
KDE: Gong, Dolní Vítkovice
V KOLIK: 9:00-13:00

Workshop se koná jako samostatný dopolední program navazující na akci
ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2017. Jeho hlavním smyslem je prezentace nezastupitelné role neziskových organizací v systému odborné péče o specifické skupiny handicapovaných a sociálně znevýhodněné osoby. Současně je cílem sdílení jedinečných zkušeností a vysoké odbornosti místních regionálních neziskových organizací.
Partner projektu Sdružení ADAM je nositel tématu systemické a behaviorální terapie rodin s dětmi s PAS. Oživením dopoledního programu bude přednáška MUDr. Milana Hrabánka z občanského sdružení Holos, které se zabývá celostním pohledem na lidské zdraví. V rámci dopoledního workshopu a dobročinného festivalu bude možné širokému publiku představit získané zkušenosti.

Cílové skupiny:
* Odborná veřejnost působící v neziskovém sektoru (pracovníci a experti)
* Laická veřejnost spolupracující s neziskovým sektorem (rodiče a příbuzní)
* Psychologové a zdravotníci (zdravotnický systém péče)
* Učitelé a asistenti (školství a zájmový volný čas)
* Dobrovolníci a studenti


Program workshopu:
9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 10:15 Mgr. Přemysl Mikoláš - "Rodinný projekt v kontextu neurovývojové poruchy"
10:15 - 10:45 Mgr. Lenka Gwóździová - "Role poradce rané péče v rodinách s dětmi s PAS (z pohledu pestrostínů)"
10:45 - 11:00 přestávka
11:00 - 11:30 Mgr. Karin Kopřivová - " Možnosti inkluzivního vzdělávání dítěte s potřebou podpůrných opatření a nabídka služeb pro rodiny v Moravskoslezském kraji"
11:30 -12:00 MUDr. Milan Hrabánek - "Zdraví ve mně, zdraví v nás"
12:00 -12:30 Svět očima autisty - "Příběhy ze světa dětí i dospělých"
12:30- 12:40 Předání ocenění pro podporovatele a srdcaře ADAMA
12:40 - 13:00 diskuze

Registrační formulář on-line

- ENTER -


ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz