S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


Archív Akcí


  Akce ADAMA na prosinec 2017
  Vloženo dne: 16/09/2017

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
28.prosinec 2017, ČTVRTEK 18:00 - 20:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Noční Klub náctiletých
28.prosinec 2017 od 20.30 druhý den ráno Noční klub končí v 8:00

Noční klub je určen pouze pro skupinu COOL BOYS tímto se nahrazuje Klub náctiletých, který měl být v sobotu 16.12.2017
150,-kč na donáškovou pizzu

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
20.prosince 2017, STŘEDA

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
20.prosince 2017, STŘEDA

ZŠ U Haldy 1586/66
16:00 - 17:00

Kroužek je pod vedením speciální pedagožky Mgr. Silvie Gengelové a Mgr. Karin Kopřivové
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let.
Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
20.prosince 2017, STŘEDA

lichý týden:
15:35 - 16:20 3.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Budu prvňák
19.prosince 2017 ÚTERÝ 16:30 - 17:30

lektor: Mgr. Lenka Gwozdziová
ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Nácvik sociálních a školních dovednosti je určen pro děti v předškolním věku.
Pod vedením zkušené lektorky se děti formou hry a pracovních činnosti zdokonalují např. ve střídaní činnosti, dokončení úkolu, navazování kamarádských vztahů a komunikace.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
18.prosinec 2017, PONDĚLÍ 16:30 - 18:30

ZŠ U Haldy 1586/66, Ostrava - Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Prosíme o registraci rodičů na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč
Z organizačních důvodu není možné zajistit hlídaní děti

Sourozenecká skupina s Mgr. Přemyslem Mikolášem
16.prosinec 2017, SOBOTA 13:00 - 14:30

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Skupina je určená dětem navštěvující první stupeň základní školy. Setkání je pouze pro zdravé sourozence a probíhá bez účasti rodičů.
Nahlaste účast děti na email: info@adam-pas.cz
Poplatek 100,-kč

Dramatický kroužek
16.prosince SOBOTA

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

14:30 - 16:00 1.skupina

Kroužek je pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů.
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let. Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
15.prosinec 2017, PÁTEK 16:00 - 18:00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email koordinátorky:
Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Dramatický kroužek
13.prosince 2017, STŘEDA

ZŠ U Haldy 1586/66
16:00 - 17:00

Kroužek je pod vedením speciální pedagožky Mgr. Silvie Gengelové a Mgr. Karin Kopřivové
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let.
Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
13.prosince 2017, STŘEDA

sudý týden:
14:50 - 15:35 1.skupina
15:35 - 16:20 2.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy 1586/66, OSTRAVA Hrabůvka
11.prosince 2017, PONDĚLÍ

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina
16:30 - 17:15 3.skupina
17:15 - 18:00 4.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Všechny skupiny jsou plně obsazené.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DDŠ Těrlicko
10. prosince 2017, NEDĚLE

15:00 - 16:00 budou kluci z Klubu náctiletých, za podpory rodičů, připravovat občerstvení
16:00 - 18:00 program s Mikulášem a andělem, tvořivé dílničky pro rodiče s dětma

Všechny děti obdrží mikulášskou nadílku.
Vstupné pro dospělou osobu zdarma, každé dítě 100 Kč.

Klub náctiletých
9.prosince 2017 SOBOTA

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

9:00 - 10:30 1.skupina
10:30 - 12:00 2.skupina
13:00 - 14:30 Cool boys
16:00 - 17:00 3.skupina
17:00 - 18:30 Přátelé

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 11-18 let. Probíhá pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů, kdy témata si děti a mladiství volí sami.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
9.prosince SOBOTA

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

14:30 - 16:00 1.skupina

Kroužek je pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů.
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let. Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

ZÁŽITKOVÉ WORKSHOPY S BESEDOU
ZA PODPORY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
7.prosince 2017, ČTVRTEK

Gong, Dolní Vítkovice


Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
6.prosince 2017, STŘEDA

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
6.prosince 2017, STŘEDA

lichý týden:
15:35 - 16:20 3.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Budu prvňák
5.prosince 2017 ÚTERÝ 16:30 - 17:30

lektor: Mgr. Lenka Gwozdziová
ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Nácvik sociálních a školních dovednosti je určen pro děti v předškolním věku.
Pod vedením zkušené lektorky se děti formou hry a pracovních činnosti zdokonalují např. ve střídaní činnosti, dokončení úkolu, navazování kamarádských vztahů a komunikace.

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy 1586/66, OSTRAVA Hrabůvka
4.prosince 2017, PONDĚLÍ

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina
16:30 - 17:15 3.skupina
17:15 - 18:00 4.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Všechny skupiny jsou plně obsazené.

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
2.prosince 2017, SOBOTA 9:30 - 12:00

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.

Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.


  Akce ADAMA na listopad 2017
  Vloženo dne: 16/09/2017

Dramatický kroužek
29.listopadu 2017, STŘEDA

ZŠ U Haldy 1586/66
16:00 - 17:00

Kroužek je pod vedením speciální pedagožky Mgr. Silvie Gengelové a Mgr. Karin Kopřivové
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let.
Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
29.listopad 2017, STŘEDA

sudý týden:
14:50 - 15:35 1.skupina
15:35 - 16:20 2.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Den otevřených dveří v organizaci U&Sluno
28.listopadu 2017 ÚTERÝ

Podruhé v ČR slavíme 28.11.2017 největší svátek dárcovství a dobrovolnictví a letos se zapojí i ADAM společně s naším partnerem a podporovatelem společností U&Sluno v Ostravě.
Celý článek...

Budu prvňák
28.listopadu 2017 ÚTERÝ 16:30 - 17:30

lektor: Mgr. Lenka Gwozdziová
ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Nácvik sociálních a školních dovednosti je určen pro děti v předškolním věku.
Pod vedením zkušené lektorky se děti formou hry a pracovních činnosti zdokonalují např. ve střídaní činnosti, dokončení úkolu, navazování kamarádských vztahů a komunikace.

ADAM a KOVY
27.listopadu 2017, PONDĚLÍ 17:00-19:00


Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy 1586/66, OSTRAVA Hrabůvka
27.listopadu 2017, PONDĚLÍ

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina
16:30 - 17:15 3.skupina
17:15 - 18:00 4.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Všechny skupiny jsou plně obsazené.

Klub náctiletých
25.listopadu 2017 SOBOTA

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

9:00 - 10:30 1.skupina
10:30 - 12:00 2.skupina
13:00 - 14:30 Cool boys
16:00 - 17:00 3.skupina
17:00 - 18:30 Přátelé

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 11-18 let. Probíhá pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů, kdy témata si děti a mladiství volí sami.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
25.listopadu 2017 SOBOTA

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

14:30 - 16:00 1.skupina

Kroužek je pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů.
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let. Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
24.listopad 2017, STŘEDA 17:00 - 19:00

DDM Třinec, Bezručova 66
koordinátorka:

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email koordinátorky:
Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
22.listopadu 2017, STŘEDA

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
22.listopadu 2017, STŘEDA

lichý týden:
15:35 - 16:20 3.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
20.listopadu 2017, PONDĚLÍ 16:30 - 18:30

ZŠ U Haldy 1586/66, Ostrava - Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Klub náctiletých
18.listopadu 2017 SOBOTA

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

9:00 - 10:30 1.skupina
10:30 - 12:00 2.skupina
13:00 - 14:30 Cool boys
16:00 - 17:00 3.skupina

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 11-18 let. Probíhá pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů, kdy témata si děti a mladiství volí sami.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
18.listopadu 2017 SOBOTA

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

14:30 - 16:00 1.skupina

Kroužek je pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů.
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let. Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sourozenecká skupina s Mgr. Přemyslem Mikolášem
18.listopadu 2017, SOBOTA 17:00 - 18:30

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Skupina je určená dětem navštěvující první stupeň základní školy.
Setkání je pouze pro zdravé sourozence a probíhá bez účasti rodičů.
Nahlaste účast děti na email: info@adam-pas.cz
Poplatek 100,-kč

Noční Klub náctiletých
16.listopadu 2017 od 20.00 druhý den ráno Noční klub končí v 7:30

Noční klub je určen pouze pro skupinu PŘATELE
tímto se nahrazuje Klub náctiletých, který měl být v sobotu 18.11.2017
150,-kč na donáškovou pizzu

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
16.listopadu 2017, ČTVRTEK 17:30 - 19:30

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
15.listopadu 2017, STŘEDA

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
15.listopadu 2017, STŘEDA

ZŠ U Haldy 1586/66
16:00 - 17:00

Kroužek je pod vedením speciální pedagožky Mgr. Silvie Gengelové a Mgr. Karin Kopřivové
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let.
Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
15.listopad 2017, STŘEDA

sudý týden:
14:50 - 15:35 1.skupina
15:35 - 16:20 2.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy 1586/66, OSTRAVA Hrabůvka
13.listopadu 2017, PONDĚLÍ

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina
16:30 - 17:15 3.skupina
17:15 - 18:00 4.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Všechny skupiny jsou plně obsazené.

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
11.listopad 2017, SOBOTA 9:30 - 12:00

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.

Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.

CHLAPI SOBĚ
10.listopadu 2017, PÁTEK 17:45 - 19:45

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání pouze otců, dědečku, bratrů prostě pouze chlapů, kteří pečují o dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Nutné je se předem objednat na email: info@adam-pas.cz
Cena za osobu je 150,-kč

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
8.listopadu 2017, STŘEDA

lichý týden:
15:35 - 16:20 3.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
8.listopadu 2017, STŘEDA

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

Budu prvňák
7.listopadu 2017 ÚTERÝ 16:30 - 17:30

lektor: Mgr. Lenka Gwozdziová
ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Nácvik sociálních a školních dovednosti je určen pro děti v předškolním věku.
Pod vedením zkušené lektorky se děti formou hry a pracovních činnosti zdokonalují např. ve střídaní činnosti, dokončení úkolu, navazování kamarádských vztahů a komunikace.

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
6.listopadu 2017, PONDĚLÍ

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
1.listopad 2017, STŘEDA

sudý týden:
14:50 - 15:35 1.skupina
15:35 - 16:20 2.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Dramatický kroužek
1.listopadu 2017, STŘEDA

ZŠ U Haldy 1586/66
16:00 - 17:00

Kroužek je pod vedením speciální pedagožky Mgr. Silvie Gengelové a Mgr. Karin Kopřivové
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let.
Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.


  Akce ADAMA na říjen 2017
  Vloženo dne: 16/09/2017

Klub náctiletých
29.října 2017 NEDĚLE

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

9:00 - 10:30 1.skupina
10:30 - 12:00 2.skupina
13:00 - 14:30 Cool boys
16:00 - 17:00 3.skupina
17:00 - 18:30 Přátelé

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 11-18 let. Probíhá pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů, kdy témata si děti a mladiství volí sami.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
29.října 2017, NEDĚLE

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

14:30 - 16:00 1.skupina

Kroužek je pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů.
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let. Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
25.října 2017, STŘEDA

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

ZRUŠENO, náhradní termín 6.11. v PONDĚLÍ - čas zůstává stejný

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
25.října 2017, STŘEDA

lichý týden:
15:35 - 16:20 3.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Klub náctiletých
22.října 2017 NEDĚLE

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

9:00 - 10:30 1.skupina
10:30 - 12:00 2.skupina
13:00 - 14:30 Cool boys
16:00 - 17:00 3.skupina
17:00 - 18:30 Přátelé

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 11-18 let. Probíhá pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů, kdy témata si děti a mladiství volí sami.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
22.října 2017, NEDĚLE

ADAM, Mozartova 1092/2 Havířov

14:30 - 16:00 1.skupina

Kroužek je pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše a dalších lektorů.
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let. Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
19.říjen 2017, ČTVRTEK 17:30 - 19:30

MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
18.říjen 2017, STŘEDA 15:00 - 17:00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

ZRUŠENO, náhradní termín 25.10.2017 17:00 - 19:00

Dramatický kroužek
18.října 2017, STŘEDA

ZŠ U Haldy 1586/66
16:00 - 17:00

Kroužek je pod vedením speciální pedagožky Mgr. Silvie Gengelové a Mgr. Karin Kopřivové
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let.
Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
18.října 2017, STŘEDA

sudý týden:
14:50 - 15:35 1.skupina
15:35 - 16:20 2.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy 1586/66, OSTRAVA Hrabůvka
16.října 2017, PONDĚLÍ

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina
16:30 - 17:15 3.skupina
17:15 - 18:00 4.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Všechny skupiny jsou plně obsazené.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
13.říjen 2017, PÁTEK 18:00 - 20:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 150,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
11.října 2017, STŘEDA

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Kroužek je plně obsazen.

Dramatický kroužek
11.října 2017, STŘEDA

ZŠ U Haldy 1586/66
16:00 - 17:00

Kroužek je pod vedením speciální pedagožky Mgr. Silvie Gengelové a Mgr. Karin Kopřivové
Je určen pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem ve věku 7-10let.
Formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.
Kroužek je plně obsazen.

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
11.října 2017, STŘEDA

lichý týden:
15:35 - 16:20 3.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Budu prvňák
10.října 2017 ÚTERÝ 16:30 - 17:30

lektor: Mgr. Lenka Gwozdziová
ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Nácvik sociálních a školních dovednosti je určen pro děti v předškolním věku.
Pod vedením zkušené lektorky se děti formou hry a pracovních činnosti zdokonalují např. ve střídaní činnosti, dokončení úkolu, navazování kamarádských vztahů a komunikace.

KLUB AUTISTICKÝCH TURISTŮ - KAT ZVE RODIČE S DĚTMI NA VÝLET!
7.řijna 2017 v SOBOTU na Hlučínskou Štěrkovnu

NOVINKA!
BUDETE SI MOCI POPOVÍDAT I ANGLICKY. POJEDE S NÁMI NIGEL MAW - RODILÝ MLUVČÍ.

Odjezd z Havířova ve 12 hod vlakem do Děhylova, postupně se můžete přidat do vlaku v Ostravě.
Po příjezdu do Děhylova se vydáme na 2,5 km nenáročnou procházku kolem Hlučínského jezera až dojdeme k tábořišti, kde si opečeme párky, posedíme...pro otužilce plavky sebou :-)
Vlak z Děhylova odjíždí v 16:08, 17:05 nebo 18:08. Uvidíme, jak dlouho se nám bude chtít posedět :-) Zajistíme vše k opékání párků.
Cena za dospělého 50,-kč děti zdarma
Nutno se přihlásit na email: info@adam-pas.cz nejpozději do 21.9.2017
Těšíme se na Vás :-)

Sportovní kroužek DDM Třinec, Bezručova 66
4.října 2017, STŘEDA

sudý týden:
14:50 - 15:35 1.skupina
15:35 - 16:20 2.skupina

Lektorka: Bc.Martina Promná
kroužek probíhá pod supervizí psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše
S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Koordinátorka Olga Martynkova tel.728 126 373 email: martynkovaolga@seznam.cz

Budu prvňák
3.října 2017 ÚTERÝ 16:30 - 17:30

lektor: Mgr. Lenka Gwozdziová
ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Nácvik sociálních a školních dovednosti je určen pro děti v předškolním věku.
Pod vedením zkušené lektorky se děti formou hry a pracovních činnosti zdokonalují např. ve střídaní činnosti, dokončení úkolu, navazování kamarádských vztahů a komunikace.

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy 1586/66, OSTRAVA Hrabůvka
2.října 2017, PONDĚLÍ

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina
16:30 - 17:15 3.skupina
17:15 - 18:00 4.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Všechny skupiny jsou plně obsazené.


  Akce ADAMA na září 2017
  Vloženo dne: 05/03/2017

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
29.září 2017, PÁTEK 16:30 - 18:00

Téma - Metodika setkávání rodičů k terapeutickému roku 2017/2018

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

KLUB AUTISTICKÝCH TURISTŮ - KAT ZVE RODIČE S DĚTMI NA VÝLET!
23.září 2017 v SOBOTU na Hlučínskou Štěrkovnu

NOVINKA!
BUDETE SI MOCI POPOVÍDAT I ANGLICKY. POJEDE S NÁMI NIGEL MAW - RODILÝ MLUVČÍ.

Odjezd z Havířova ve 12 hod vlakem do Děhylova, postupně se můžete přidat do vlaku v Ostravě.
Po příjezdu do Děhylova se vydáme na 2,5 km nenáročnou procházku kolem Hlučínského jezera až dojdeme k tábořišti, kde si opečeme párky, posedíme...pro otužilce plavky sebou :-)
Vlak z Děhylova odjíždí v 16:08, 17:05 nebo 18:08. Uvidíme, jak dlouho se nám bude chtít posedět :-) Zajistíme vše k opékání párků.
Cena za dospělého 50,-kč děti zdarma
Nutno se přihlásit na email: info@adam-pas.cz nejpozději do 21.9.2017
Těšíme se na Vás :-)

Změna termínu - 7.řijna 2017

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
22.září 2017, PÁTEK 17:00 - 19:00

Téma - Metodika setkávání rodičů k terapeutickému roku 2017/2018

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 120,-kč a rodičovský pár 200,-kč

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
21.září 2017, ČTVRTEK 17:00 - 19:00

Téma - Metodika setkávání rodičů k terapeutickému roku 2017/2018

MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Cena za 1 osobu je 120,-kč a rodičovský pár 200,-kč


  Akce ADAMA na srpen 2017
  Vloženo dne: 22/04/2017

Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
26.srpna 2017, SOBOTA v časech 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 500,-Kč pro členové spolku mají dotovanou cenu 350,-kč


Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
25.srpna 2017, SOBOTA v časech 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 500,-Kč pro členové spolku mají dotovanou cenu 350,-kč


Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
19.srpna 2017, SOBOTA v časech 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 500,-Kč pro členové spolku mají dotovanou cenu 350,-kč


2.ročník Příměstského tábora na VŠB 2017

Termín tábora 14. – 18. srpna 2017

Základna: VŠB Ostrava
Dotovaná cena 500,-kč / dítě
Tábor je organizován pro děti, které navštěvovaly Kybernetický kroužek.


Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
5.srpna 2017, SOBOTA v časech 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 500,-Kč pro členové spolku mají dotovanou cenu 350,-kč


6.ročník - ADAMŮV letní příměstský tábor 2017

Termín tábora 31.července – 4.srpna 2017

Základna: klubovna ADAMa, Mozartova 1092/2, Havířov
Dotovaná cena pro dítě s PAS 2200,-kč sourozenec 1100,-kč.
Tábor je v roce 2017 již maximálně obsazen.  Akce ADAMA na červenec 2017
  Vloženo dne: 22/04/2017

Dramatický kroužek jede na výlet
27.července 2017, ČTVRTEK

MÍSTO KONÁNÍ: Frenštát pod Radhoštěm
ODJEZD: 8:15hod z Havířova, z VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
PŘÍJEZD: 18:30hod do Havířova, na AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

PROGRAM:
  - naučná stezka Beskydské nebe - život v korunách stromů
  - oběd zajištěn - restaurace Rakovice
  - hry na dětském hřišti

Cena výletu je 100Kč.
S sebou dětem zabalte do batůžku pití a svačinku.
Na výlet s námi jede i psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš.

Věřím, že si výlet s dětmi užijeme :)


Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
26.července 2017, STŘEDA v časech 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sportovní kroužek jede na výlet
25.července 2017, ÚTERÝ

MÍSTO KONÁNÍ: Prostřední Bečva
ODJEZD: 8:15hod z Ostravy, ÚAN
PŘÍJEZD: 17:30hod do Ostravy, ÚAN

PROGRAM:
  - svezení dětí na koních v Jezdeckém klubu Valaška
  - oběd v restauraci Zavadilka
  - v případě hezkého počasí přírodní koupaliště (plavky s sebou)
  - minigolf
  - dětské hřiště

Cena výletu je 100Kč.
S sebou dětem zabalte do batůžku pití a svačinku.
Na výlet s námi jede i psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš.

Věřím, že si výlet s dětmi užijeme :)


Prodloužený víkend v Davidově Mlýně

Termín pobytu 20. - 22.července 2017

místo pobytu: hotel Davidův Mlýn, Staré Těchanovice
Dotovaná cena 1.890,-Kč/dospělá osoba + dítě s PAS zdarma
Prodloužený víkend je určen pro rodiny s dětmi s PAS, které navštěvuji Rodičovské skupiny
Pro děti jsou zajištění asistenti a zábavné aktivity
Pro rodiče: přednáška Mgr. Zdeňky Tmějové: Zvyšování psychické odolnosti (2x 3 hodinové bloky)
Po celou dobu pobytu bude s námi psycholog Mgr.Přemysl Mikoláš
Zájemci hlaste se na email: info@adam-pas.cz

Leták Davidův Mlýn


Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
19.července 2017, STŘEDA v časech 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Klub náctiletých jede s Hyundaiem do Prahy

Termín výletu 14. - 15.července 2017

Výlet je určen pro kluky z Klubu náctiletých.
Výlet probíhá za účasti pana psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše.
Bližší informace o programu a ceně budou brzy doplněny.


Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
12.července 2017, STŘEDA v časech 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

NOČNÍ SOUROZENECKÁ SKUPINA
7.července 2017, PÁTEK 19:30

ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Sourozenecká skupina přenocuje v ADAMovi s panem psychologem Mgr. Přemyslem Mikolášem
150,-kč za donáškovou pizzu
děti se vyzvedávají v sobotu ráno v 8:00hod
přihlaste děti na email: info@adam-pas.cz  Akce ADAMA na červen 2017
  Vloženo dne: 05/01/2017

Oslava konce školního roku v zámecké zahradě
v Horních Tošanovicích
30.června 2016, PÁTEK zahájení v 16:00 hod

Zámecká zahrada v Horních Tošanovicích www.hrady.cz GPS: 49° 41' 34" N 18° 30' 15" E

Zajištěn bohatý program:
Divadelní vystoupení kluků z DDŠ Těrlicko, soutěže pro děti, vožení na koni, opékání párků a pro děti malé překvapení.

Pro velký úspěch z loňského ročníku je dobrovolnou vstupenkou na akci zákusek, buchta nebo bábovka... všechny budou oceněny.

Deky sebou, občerstvení zajištěno.

Cena: 50,-kč dospělý, děti mají vstup zdarma.
Prosím o přihlášení na email: info@adam-pas.cz
Leták

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
28.června 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
26.června 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Workshop
24.června 2017, SOBOTA v 18hod

ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Workshop: Nácvik relaxačních technik pro uvolnění děti s autismem a ADHD,
lektorka Judita Hromjáková

Noční Klub náctiletých aneb přespání hochů
v klubovně ADAM v Havířově
23.června 2017 od 20:00h do 24.června 2017 do 7:30h

Noční klub je určen pouze pro skupinu starších hochů z Havířovského klubu pod dohledem pana psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše.

Pan psycholog terapeuticky pracuje s touto skupinou hochů od roku 2010, z tohoto důvodu má tato skupina v rámci klubu mimořádnou aktivitu.

S sebou: spacák a polštář, vhodné oblečení a 150,- kč na rozvážkovou pizzu, snídani si hoši donesou z domu (upečenou buchtu). Pitný režim je zajištěn.

Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
23.června 2017, PÁTEK v časech 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 16:00 a 17:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sportovní kroužek v DDM Třinec
21.června 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
21.června 2017, STŘEDA 16:30 - 18:00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Počítačový kroužek
21.června 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
19.června 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
18.června 2017, NEDĚLE v časech 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Klub náctiletých
17.června 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov - Zrušen termín
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.


Sourozenecká skupina s Mgr. Přemyslem Mikolášem
17.června 2017, SOBOTA 11:00 - 12:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Skupina je určená dětem navštěvující první stupeň základní školy.
Setkání je pouze pro zdravé sourozence a probíhá bez účasti rodičů.
Nahláste účast děti na email: info@adam-pas.cz

Dramatický kroužek
17.června 2017, SOBOTA

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, VÝZKUMNÁ ČÁST SETKÁNÍ

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Nový termín 12.června


Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
16.června 2017, PÁTEK 17:00 - 18:30

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Setkání s PhDr. Milenou Tejklovou - klinickým psychologem
"Změny ve vývoji PASu v průběhu času"
15.června, ČTVRTEK, 16:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání je určeno pro rodiče děti s autismem, zejména budeme rádi za účast rodičů, kteří jsou od začátku členy ADAMa.

Přijďte se podělit o svůj příběh s ostatními rodiči.

Pro nahlášené děti zajistíme hlídaní.


Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
14.června 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, VÝZKUMNÁ ČÁST SETKÁNÍ
12.června, PONDĚLÍ 17:15 - 18:45

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

K SETKÁNÍ JE VHODNÁ ÚČAST RODIČŮ !!!


Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
12.června 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
10.června 2017, SOBOTA 9:30 - 12:00

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.
Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.
Kurz je již plně obsazen.

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, OSLAVA SETKÁNÍ
9.června, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

K SETKÁNÍ JE VHODNÁ ÚČAST RODIČŮ !!!


Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
9.června 2017, PÁTEK v časech 8:00, 9:00, 10:00 a 11:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
8.června 2017, ČTVRTEK 17:00 - 18.30

MŠ Paprsek, Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Počítačový kroužek
7.června 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
5.června 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

4.června 2017, NEDĚLE

Klub náctiletých
10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Dramatický kroužek
4.června 2017, NEDĚLE

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Klub náctiletých
3.června 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Přesunuto na 4.června 2017, na NEDĚLI !!!

Dramatický kroužek
3.června 2017, SOBOTA - ZRUŠENO

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Přesunuto na 4.června 2017, na NEDĚLI !!!

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, OPAKUJEME, CO UMÍME
2.června, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
1.června 2017, ČTVRTEK 16:30 - 18:00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 26.5.2017


  Akce ADAMA na květen 2017
  Vloženo dne: 05/01/2017

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
31.května 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
31.května 2017, STŘEDA v časech 09:00, 10:00 a 11:00h

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

CENA GRATIAS TIBI
30.května 2017

Praha, Lucerna

Již 7 let kluci z Těrlicka pomáhají na akcích ADAMa našim autistický dětem a jsou si vzájemně kamarády. To si zaslouží ocenění!
Držme palce 30.5.2017 v pražské Lucerně :-)
Poděkování patři i panu psychologovi Mgr. Přemysl Mikoláš za vznik této myšlenky!

Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem - ADAM 2016/2017

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
29.května 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
27.května 2017, SOBOTA 9:30 - 12:00

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.
Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.
Kurz je již plně obsazen.

Sportovní kroužek v DDM Třinec
26.května 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
26.května 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
26.května 2017, PÁTEK 16:30 - 18:00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

ZRUŠENO! PŘESUNUTO NA 1.6.2017. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
26.května 2017, PÁTEK v časech 9:00, 10:00 a 11:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sportovní kroužek v DDM Třinec
24.května 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Počítačový kroužek
24.května 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
22.května 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovně zábavný den s AZ Havířov,
HAVÍŘOV - zimní stadion
21.května 2017, NEDĚLE 12:00 - 17:00hod

Přijďte si s dětmi užít zábavný den, doprovázený různými soutěžemi pro děti.
Uvidíte zde vystoupení taneční skupiny Horizonty Havířov, komentovanou prohlídku zimního stadionu a exhibiční zápas hokejistů AZ Havířov VS Torpedo Havířov.
Mimo jiné zde bude i ADAM s výtvarnými dílničkami, kde Vás rádi uvidíme.

Těšíme se na Vás :)

Leták


Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, ŠKOLA A OKOLNÍ SVĚT
19.května 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
17.května 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
15.května 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Klub náctiletých
14.května 2017, NEDĚLE

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami..

Dramatický kroužek
14.května 2017, NEDĚLE

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Klub náctiletých
13.května 2017, SOBOTA - ZRUŠENO

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Přesunuto na 14. května 2017, NEDĚLI !!!

Dramatický kroužek
13.května 2017, SOBOTA - ZRUŠENO

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Přesunuto na 14. května 2017, NEDĚLI !!!

Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
12.května 2017, PÁTEK v časech 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 16:00 a 17:00hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, RODINA A JEJÍ KONTEXT
12.května 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Počítačový kroužek
10.května 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
10.května 2017, STŘEDA v časech 09:00, 10:00 a 11:00h

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Výlet pro pečující do Vídně
8.května 2017, PONDĚLÍ

Mnoho z Vás projevilo zájem o poznávací výlet do Vídně a tak jsme vyhověli Vašemu přání a poznávací výlet pro Vás zorganizovali :-)

Program:
1.návštěva ZOO - jediná ZOO v Evropě kde žijí pandy
2.Schönbrunn - zámek, letní sídlo Habsburků, součástí zámku jsou rozlehlé okrasné zahrady
3.přesun do centra Vídně - prohlídka historického centra

Cena za dopravu autobusem 400,-kč dospělý - 100,-kč dítě do 18let

Klub náctiletých
6.května 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Dramatický kroužek
6.května 2017, SOBOTA

09:00 - 10:00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
6.května 2017, SOBOTA 18:30 - 20:00

MŠ Paprsek, Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
5.května 2017, PÁTEK 16:30 - 18:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Změna času 17:00 - 18:30 hod

Sportovní kroužek v DDM Třinec
5.května 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, SOUROZENECKÝ VZTAH A VYVRÁCENÍ MÝTŮ O PAS
5.května 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
3.května 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Individuální konzultace s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem
3.května 2017, STŘEDA v čase 10:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sportovní kroužek v DDM Třinec
3.května 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.


  Akce ADAMA na duben 2017
  Vloženo dne: 31/12/2016

Outdoorový den na Bílé
29.dubna 2017, SOBOTA

Místo konání Outdoorový park v Bílé v Beskydech, odjezd autobusem z Havířova.
Bude zajištěn oběd, animační program "Indiánsky den", vstup do zábavního parku, asistence k dětem s účastní se i pan psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš.
Dotovaná cena pro členy: 200Kč

Odjezd: 8:40 z Havířova, autobusového nádraží (parkoviště vedle zimního stadionu u Kauflandu)
Příjezd: 18:00 do Havířova, autobusového nádraží (parkoviště vedle zimního stadionu u Kauflandu)

Pro děti je zajištěn oběd, vstup na atrakce, doprava a asistence k dětem + animační program INDIÁNSKÝ DEN

Dětem dejte s sebou pitný režim + svačinku od nás dostanou tatranku + jablko.
Dále ať děti mají sebou podepsaný batůžek s náhradním tričkem (v areálu jsou vodní atrakce).

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
28.dubna 2017, PÁTEK v časech 09:00, 10:00 a 11:00h

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, CO CÍTÍM A PROŽÍVÁM
28.dubna 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
27.dubna 2017, ČTVRTEK 17:00 - 18:30

MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Počítačový kroužek
26.dubna 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
26.dubna 2017, STŘEDA v časech 09:00, 10:00 a 11:00h

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
24.dubna 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
21.dubna 2017, PÁTEK 16:30 - 18:00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
21.dubna 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

ŽENY SOBĚ s MUDr. Kateřinou Bakhtary
Téma: Medikace u dětí s PAS
21.dubna 2017, PÁTEK 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání žen, které vychovávají dítě s autismem nebo sami se cítí mít Aspergerův syndrom nebo vysocefunkční autismus. Setkání je výhradně ženskou záležitosti.
Hlídani dětí bude zajištěno pouze pro náhlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
21.dubna 2017, PÁTEK v časech 09:00, 10:00 a 11:00h

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, O PAS
21.dubna 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
21.dubna 2017, PÁTEK 16:30 - 18:00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
19.dubna 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
19.dubna 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Revolution train - protidrogový vlak
18.dubna 2017, ČTVRTEK 15:30 - 17:30

Karviná, hlavní vlakové nádraží

Mimořádná aktivita pro hochy z Klubu náctiletých, kdy pod dohledem psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše navštíví speciálně upravený vlak protidrogové prevence.

Klub náctiletých
15.dubna 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Dramatický kroužek
15.dubna 2017, SOBOTA

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Počítačový kroužek
12.dubna 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov
Pozor změna!!! Začínáme dnes o hodinu dříve :)

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
12.dubna 2017, STŘEDA v časech 09:00, 10:00 a 11:00h

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

NGO Market
12.dubna 2017, STŘEDA

Fórum Karlín, Praha

ADAM se zúčastní NGO Marketu . veletrhu neziskových organizací, kde se bude prezentovat mezi dalšími neziskovými organizacemi :)

Tým zaměstnanců IKEA pomáhá v ADAMovi
12.dubna 2017, STŘEDA

Mozartova 1092/2, Havířov

V IKEA Ostrava pracují LIDÉ S VELKÝM SRDCEM!

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
11.dubna 2017, UTERÝ

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
10.dubna 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
8.dubna 2017, SOBOTA 9:30 - 12:00

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.
Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.
Kurz je již plně obsazen.

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
7.dubna 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, JÁ A MŮJ SOUROZENEC
7.dubna 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
7.dubna 2017, PÁTEK v časech 09:00, 10:00 a 11:00h

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50 min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
7.dubna 2017, PÁTEK 17:00 - 18:30

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Proběhne setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
5.dubna 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
5.dubna 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
3.dubna 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Klub náctiletých
1.dubna 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Dramatický kroužek
1.dubna 2017, SOBOTA

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
1.dubna 2017, SOBOTA 18:30 - 20:00

MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz
Skupina je zrušena a přesunuta na 27. dubna 2017

Osvětová kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu
1.dubna 2017, SOBOTA 09:00 - 14:00

Náměstí republiky, Havířov

V Havířově v sobotu 1.dubna 2017 proběhne osvětová kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu, pod záštitou primátorky města Havířova. Této kampaně se mimo jiné účastní i ADAM, přijďte nás podpořit!


  Akce ADAMA na březen 2017
  Vloženo dne: 31/12/2016

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
31.března 2017, PÁTEK v časech 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 17:00, 18:00 a 19:00hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, SEZNÁMENÍ
31. března 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Noční Klub náctiletých aneb přespání hochů v klubovně ADAMa v Havířově
31.března 2017, od 19.30 do 1. dubna 2017 do 8:00

Noční klub je určen pouze pro skupinu mladších hochů z Havířovského klubu pod dohledem pana psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše.

S sebou: spacák a polštář, vhodné oblečení a 150,- kč na rozvážkovou pizzu, snídani si hoši donesou z domu (upečenou buchtu).
Pitný režim je zajištěn.

Konference "Každý den s autismem"
30.března 2017, ČTVRTEK 08:00 - 15:00

Aula Vyšší odborné školy Sociální, Ostrava

Tato akce byla uspořádaná ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se záštitou Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje za podpory ESF, Operačního programu Zaměstnanost, Moravskoslezského kraje, města Ostravy a Úřadu vlády České republiky.

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
30.března 2017, ČTVRTEK v časech 16:30 a 17:30 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč pro členy, pro nečleny 500,-Kč

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
29.března 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Počítačový kroužek
29.března 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov
Z organizačních důvodů je kroužek přesunut na 22.března

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
29.března 2017, STŘEDA v časech 9:00, 10:00 a 11:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
28.března 2017, UTERÝ

15:30 - 16:15 1.skupina
16:15 - 17:00 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
27.března 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Klub náctiletých
25.března 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
25.března 2017, SOBOTA 18.30 - 20.00

MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Proběhne setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Dramatický kroužek
25.března 2017, SOBOTA

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Sourozenecká skupina s Mgr. Přemyslem Mikolášem
25.března 2017, SOBOTA 11:00 - 12:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Skupina je určená dětem navštěvující první stupeň základní školy. Setkání je pouze pro zdravé sourozence a probíhá bez účasti rodičů.
Nahláste účast děti na email: info@adam-pas.cz

Sourozenecká skupina STEPS s Mgr. Havelkou, DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
24.března 2017, PÁTEK 15:00 - 17:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov


Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
24.března 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Noční Klub náctiletých aneb přespání hochů v klubovně ADAM v Havířově
24.března 2017 od 20.00 do 25. března 2017 do 8:30

Noční klub je určen pouze pro skupinu starších hochů z Havířovského klubu pod dohledem pana psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše.

Pan psycholog terapeuticky pracuje s touto skupinou hochů od roku 2010, z tohoto důvodu má tato skupina v rámci klubu mimořádnou aktivitu.
S sebou: spacák a polštář, vhodné oblečení a 150,- kč na rozvážkovou pizzu, snídani si hoši donesou z domu (upečenou buchtu).
Pitný režim je zajištěn.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
24.března 2017, PÁTEK 16.30 - 18.00

DDM Třinec, Bezručova 66

Proběhne setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
22.března 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
22.března 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Jarmark na Prokešově náměstí - SVĚT JINÝMA OČIMA
21.března 2017, ÚTERÝ 12:00 - 18:00

Prokešovo náměstí, Ostrava

ADAM a dalších několik organizací zde budou prezentovat své služby

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
20.března 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Klub náctiletých
11.března 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Dramatický kroužek
11.března 2017, SOBOTA

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
10.března 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
10.března 2017, PÁTEK 16.30 - 18.00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Proběhne setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
8.března 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
8.března 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
4.března 2017, SOBOTA 9:30 - 12:00

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.
Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.
Kurz je již plně obsazen.

Výtvarný workshop
2.března 2017, ČTVRTEK od 16:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Zveme všechny, kteří mají chuť se odreagovat u ručních prací a vyrobit výrobky na prodej.
Lektorka workshopu Alena Chovancová

Počítačový kroužek
1.března 2017, STŘEDA 16:20 - 17:50

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov

Beseda
1.března 2017, STŘEDA od 16:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Beseda s Vlaďkou Šubertovou, dospělou ženou s Aspergerovým syndromem, která se s námi podělí o své životní zkušenosti s autismem.


  Akce ADAMA na únor 2017
  Vloženo dne: 18/12/2016

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
27.února 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

KARNEVAL pro děti v DDŠ Těrlicko
26.února 2017, neděle 16:00 - 18:00

Program pro děti:

15:45 - 16:00 příchod do sálu v DDŠ Těrlicko a převlečení děti do karnevalových masek
16:00 - 17:00 karnevalová show za doprovodu Klaunů z Balonkova
17:00 - 18:00 se mohou děti těšit na výtvarné dílničky

Vstupné 200Kč za dítě.

Karneval proběhne bez přítomnosti rodičů. Prosíme rodiče, aby donesli kousek buchty nebo něčeho slaného, abychom společně připravili dětem milé pohoštění :) Pitný režim bude zajištěn. Pro děti máme připravenou tombolu.

Klub náctiletých
25.února 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Dramatický kroužek
25.února 2017, SOBOTA

09:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:30 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Kroužek je pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše.
Vhodný pro děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem, formou divadelních scének si děti budou procvičovat sociální dovednosti.

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
24.února 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
24.února 2017, PÁTEK 16.30 - 18.00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
24.února 2017, PÁTEK v časech 9.00, 10.00, 11.00 a 12.00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Třinec
22.února 2017, STŘEDA

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
22.února 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.
Sportovní kroužek byl zrušen a je přesunut na 28.03.2017

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
21.února 2017, UTERÝ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

Sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití sebou.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a zdraví sourozenci od 4let.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
20.února 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.
Sportovní kroužek byl zrušen a je přesunut na 11.04.2017

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
18.února 2017, SOBOTA 9:30 - 12:00

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.
Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.
Kurz je již plně obsazen.

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
13.února 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
11.února 2017, SOBOTA 18.30 - 20.00

MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Dramatický kroužek
11.února 2017, SOBOTA

9:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:00 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše dětí s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem budou formou divadelních scének procvičovat sociální dovednosti.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Klub náctiletých
11.února 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:30 klubovna ADAM, Havířov
13:30 - 15:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
15:00 - 16:00 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, kdy témata si děti a mladiství volí sami.

Chlapi sobě
10.února 2017, PÁTEK 18:30 - 20:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání můžu, kteří vychovávají dítě s autismem nebo sami se cítí mít Aspergerův syndrom nebo vysocefunkční autismus. Setkání je výhradně mužskou záležitosti.
Hlídani dětí bude zajištěno pouze pro náhlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
10.února 2017, PÁTEK 16.30 - 18.00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
10.února 2017, PÁTEK v časech 9.00, 10.00, 11.00 a 12.00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
8.února 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
6.února 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let.

Gliwice – LEGO výstava
3.února 2017, PÁTEK (pololetní prázdniny)

Místo konání Gliwice – Polsko, odjezd autobusem z Havířova přes Ostravu do Gliwic.
Bude zajištěna přeprava, vstupenky na výstavu, asistence k dětem. Není možné zajistit oběd, proto svačina sebou.
Děti musí mít platný cestovní doklad.
Dotovaná cena pro členy: 270,- Kč

Odjezd z Havířova: 8:00 - velké parkoviště u TESCA
Odjezd z Ostravy-Poruby: 8:30 - parkoviště VŠB naproti klientského centra RPG

Návrat do Ostravy-Poruby: 15:00 - parkoviště VŠB naproti klientského centra RPG
Návrat do Havířova: 15:30 - velké parkoviště u TESCA


  Akce ADAMA na leden 2017
  Vloženo dne: 18/12/2016

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
30.ledna 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

Sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití sebou.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a zdraví sourozenci od 4let.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Z důvodu nemoci trénera Sportovní kroužek je zrušen
Náhradní termín je v ÚTERÝ 21.02.2017

Kroužek kybernetiky na VŠB-TU Ostrava
28.ledna 2017, SOBOTA 9:00 - 11:30

Místnost EB418, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba.
Kroužek vede Tomáš Urganczyk a Lucie Stará.
Kurz je zaměřený na programování a konstrukční řešení se znalostmi elektrotechniky.
Kurz je již plně obsazen.

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
28.ledna 2017, SOBOTA v časech 9:00 a 13:00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč

ČLENSKÁ SCHŮZE
v PÁTEK 27.ledna 2017 v 18hodin

Místo konání: Mozartova 1092/2, Havířov

Zveme všechny členy spolku ADAM.

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
27.ledna 2017, PÁTEK v časech 9.00, 10.00, 11.00, 16.00 a 17.00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Bezručova 66
27.ledna 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.

Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let. Lektorkou kroužku je Bc.Martina Promná.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
25.ledna 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

Sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití sebou.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a zdraví sourozenci od 4let.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
23.ledna 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

Sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití sebou.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a zdraví sourozenci od 4let.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Dramatický kroužek
21.ledna 2017, SOBOTA

9:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:00 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše dětí s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem budou formou divadelních scének procvičovat sociální dovednosti.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Klub náctiletých
21.ledna 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
11:00 - 12:00 klubovna ADAM, Havířov
13:00 - 14:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
14:30 - 15:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určena především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše témata si děti a mladiství volí sami.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Sportovní kroužek v DDM Třinec, Bezručova 66
20.ledna 2017, PÁTEK

15:00 - 15:45 1.skupina
15:45 - 16:30 2.skupina

S sebou sportovní oblečení, přezůvky vhodné do tělocvičny a pití.

Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a pro zdravé sourozence od 4let. Lektorkou kroužku je Bc.Martina Promná.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
20.ledna 2017, PÁTEK 16.30 - 18.00

DDM Třinec, Bezručova 66

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov
18.ledna 2017, STŘEDA 16.20 - 17.50

Kroužek vede Mgr.David Kučák a Mgr.Přemysl Mikoláš a je určen pro kluky, kteří navštěvují Klub náctiletých.
Kroužek je již plně obsazen.

Sportovní kroužek na ZŠ U Haldy, OSTRAVA Hrabůvka
16.ledna 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

Sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití sebou.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a zdraví sourozenci od 4let.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Zimní radovánky
14.ledna 2017, SOBOTA

Místo konání – SKI park Gruň, Staré Hamry, odjezd autobusem z Ostravy přes Havířov na Bílou.
Pro lyžaře bude zajištěn instruktor, a zaplacen vlek, vybavení na lyže si zajistí rodiče sami (lyže, boty, helmy, hůlky) nelyžující děti si vezmou sebou boby/lopaty na sníh. Asistence k dětem je zajištěna dále bude zajištěn oběd a odvoz autobusem.
Bude zajištěn odpočinek ve vytopené chatě.
V přihlášce prosím uveďte, zda Vaše dítě je/není lyžař nebo máte zájem o zimní radovánky na bobech.
Dotovaná cena pro členy 200,-kč

Odjezd z Ostravy
ul.28.října (parkoviště naproti Divadla P.Bezruče) ....... 7:15

Odjezd z Havířova
z parkoviště u TESCA ul. Železničářů ...................... 7:45

Příjezd do Ostravy
ul.28.října (parkoviště naproti Divadla P.Bezruče) ...... 17,30

Příjezd do Havířova
parkoviště u TESCA ul. Železničářů ........................ 17,00

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
13.ledna 2017, PÁTEK 16.30 - 18.00

MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Individuální konzultace s psycholegem Mgr.Přemyslem Mikolášem
13.ledna 2017, PÁTEK v časech 9.00, 10.00 a 11.00 hod

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Individuální poradna pro rodiče děti s autismem nebo ADHD a mladistvé.
V případě zájmu nás kontaktujte na email: info@adam-pas.cz
Cena 50min. je 350,-kč

Sportovní kroužek na ZŠ Jarošová, HAVÍŘOV Šumbark
11.ledna 2017, STŘEDA

16:20 - 17:05 1.skupina
17:05 - 17:50 2.skupina

Sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití sebou.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a zdraví sourozenci od 4let.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Sportovní kroužek na ZŠ Kpt.Vajdy, OSTRAVA Zábřeh
9.ledna 2017, PONDĚLÍ

16:00 - 16:45 1.skupina
16:45 - 17:30 2.skupina

Sebou sportovní oblečení, přezuvky vhodné do tělocvičny a pití sebou.
Sportovní kroužek je určen pro děti s PAS od 3 let a zdraví sourozenci od 4let.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Dramatický kroužek
7.ledna 2017, SOBOTA

9:00 - 10.00 klubovna ADAM, Havířov
16:00 - 17.30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
17:30 - 18:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše dětí s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem budou formou divadelních scének procvičovat sociální dovednosti.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Klub náctiletých
7.ledna 2017, SOBOTA

10:00 - 11:00 klubovna ADAM, Havířov
13:00 - 14:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka
14:30 - 15:30 MŠ Paprsek, Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Je určen především dětem a mladistvým s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 8 - 18 let.
Probíhá pod vedením Mgr.Přemysla Mikoláše, témata si děti a mladiství volí sami.
Kapacita těchto terapií je do ledna 2017 obsazena !

Sourozenecká skupina s Mgr. Přemyslem Mikolášem
7.ledna 2017, SOBOTA 11:00 - 12:00

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Skupina je určená dětem navštěvující první stupeň základní školy. Setkání je pouze pro zdravé sourozence a probíhá bez účasti rodičů.
Nahláste účast děti na email: info@adam-pas.cz

Noční Klub náctiletých aneb přespání hochů v klubovně Adam v Havířově
6.ledna 2017 od 19.30 do 7.ledna 2017 do 8:30

Noční klub je určen pouze pro skupinu starších hochů z Havířovského klubu pod dohledem pana psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše.
Pan psycholog terapeutický pracuje s touto skupinou hochů od roku 2010, z tohoto důvodů má tato skupina v rámci klubu mimořádnou aktivitu.
Sebou: spacák a polštář, vhodné oblečení a 150,- kč na rozvážkovou pizzu, snídaní si hoši donesou z domu (upečenou buchtu), pitný režim je zajištěný.

Podpůrné skupiny pro pečující rodiče a prarodiče
6.ledna 2017, PÁTEK 18.00 - 19.30

Klubovna ADAM, Mozartova 1092/2, Havířov

Setkání rodičů a příbuzných dětí s poruchou autistického spektra, pod vedením psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše.
Hlídaní bude zajištěno pouze pro nahlášené děti na email: info@adam-pas.cz

Počítačový kroužek na ZŠ Jarošova, Havířov
4.ledna, STŘEDA 16.20 - 17.50

Kroužek vede Mgr.David Kučák a Mgr.Přemysl Mikoláš a je určen pro kluky, kteří navštěvují Klub náctiletých.
Kroužek je již plně obsazen.
ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz