S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


Z historie


- Spolek ADAM vznikl v květnu roku 2010 z podnětu paní PhDr. Mileny Tejklové a rodičů
- Při založení v roce 2010 ADAM sdružoval 17 rodin
- V současné době pomáhá spolek ADAM více než 40 rodinám z Moravskoslezského kraje

1.rok 2010
- U PhDr. Mileny Tejklové probíhají první schůzky rodičů
- Pravidelné schůzky rodičů s dětmi v RaDu i s konzultaci a podporou Mgr. Přemysla Mikoláše
- Rok byl ukončen Mikulášskou nadílkou v RaDu

2.rok 2011
- Dále probíhají schůzky rodin v RaDu a intervence Mgr. Přemysla Mikoláše
- Byla založena knihovna pro členy spolku ADAM a také byly pořízené pomůcky
- Probíhaly také pravidelné schůzky u paní PhDr. Mileny Tejklové
- Den dětí dne 21.6. ve stacionáři Lipová v Havířově, ve spolupráci s Mgr. Přemyslem Mikolášem,
  Mgr. Aloisem Vodákem, Mgr. Davidem Horákem a s kluky z DDŠ Těrlicko
- Byla navázána spolupráce s DDŠ Těrlicko
- V říjnu první výlet – Expedice ADAM do Hradce nad Moravicí
- Začátek spolupráce s asistentkami z organizace Podané ruce. o.p.s.
- Rok byl opět ukončen Mikulášskou besídkou a to na ZŠ Jarošová

3.rok 2012
- Děti začaly pravidelně navštěvovat DDŠ Těrlicko bez účasti rodičů a s odborným dohledem
  Mgr. Přemysla Mikoláše, paní Libuše Gelnarové – vychovatelky z DDŠ Těrlicko a s asistentkami
- Pod vedením Mgr. Přemysla Mikoláše se konají rodičovské skupiny na ZŠ Kap. Vajdy v Ostravě,
  spolek ADAM zajišťoval hlídaní pro děti
- dne 7.6. pořádáme ve spolupráci s Poradnou pro rodinu a dítě (RaD) v KD Radost akci Radovánky s Adamem
- Ve dnech 13. 8. - 17. 8. se konal první příměstský letní tábor pro děti s PAS a to v DDŠ Těrlicko
- V říjnu druhá Expedice ADAM do Hradce nad Moravicí
- Dne 23.11. se konala v DDŠ Těrlicko první Arteterapie pod vedením paní Libuše Gelnarové a Mgr. Mikoláše a s asistencí
  pro děti
- Dne 18.12 se konalo Vánoční odpoledne, kdy děti s PAS vyrobily vánoční ozdoby a nazdobily stromeček pro kluky
  z DDŠ Těrlicko
- Během roku probíhají schůzky u PhDr.Mileny Tejklové
- Rok byl dne 28.12. zakončen první hipoterapií na Pašůvce v Havířově

4.rok 2013
- V průběhu celého roku probíhaly arteterapie v DDŠ Těrlicko pod vedením paní Libuše Gelnarové
  a Mgr. Přemysla Mikoláše, včetně tematicky zaměřených terapií a s asistencí
- Pravidelně se konaly canisterapie pod vedením Mgr. Přemysla Mikoláše
- V únoru první setkání JEN tatínků dětí s PAS v SPC Ostrava
- Byly uspořádány dva vzdělávací semináře Mgr. Romany Straussové
- Dne 1.3. jsme uspořádali první karneval v DDŠ Těrlicko
- 14.6. se konal Den dětí u koní na Pašůvce v Havířově
- V srpnu se konal další příměstský letní tábor, tentokrát i pro zdravé sourozence
  Táboru se zúčastnilo 13 dětí s PAS a 6 zdravých sourozenců
- Dne 22.9. proběhl celodenní výlet do Trojanovic
- Dne 26.10. se konala první hipoterapie na ranči v Hlučíně
- Další celodenní výlet se uskutečnil 24.11. do brněnského rodinného zábavného parku Bongo
- Rok jsme zakončili mikulášskou besídkou dne 6.12. v DDŠ Těrlicko. Po společném programu měli děti svou část
  a rodiče měli k příležitosti konce roku společnou večeři

5.rok 2014
- Hned na začátku roku byl zahájen nový projekt a to sportovní kroužek na ZŠ Jarošová
- Ve dnech 31.1. - 2.2. se konal první relaxační terapeutický pobyt spolku ADAM v Termálních lázních Bešeňová na Slovensku
- Dne 14.3. se konal pro děti karneval s Klauny z Balónkova
- Ve dnech 8. - 11. května se konal poznávací terapeutický pobyt v Praze
- V dubnu byl sportovní kroužek pro velký zájem otevřen i na ZŠ Kap. Vajdy v Ostravě
- Pravidelně 1x měsíčně probíhají arteterapie v DDŠ Těrlicko
- V květnu jsme zahájili novou terapii - muzikoterapii pod vedením Mgr. Hanesovské na ZŠ Jarošová
- Probíhají i setkání u PhDr. Mileny Tejklové
- Během celého roku probíhá Mazlení s koníkem na ranči v Hlučíně a ve Stáji NEWPORT v Domaslavicích
- Dne 27.6. proběhla Oslava konce školního roku aneb den pro dětí v zámecké zahradě v Horních Tošanovicích
- 4.-15.8. proběhl 3.ročník LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA, který proběhl ve dvou turnusech, zůčastnilo se ho 23 dětí s autismem a 8 sourozenců
- 23.8. OSTRAVSKÝ OUTDOOROVÝ DEN NAPŘÍČ HANDICAPY v OC FORUM Nová Karolína, ADAM se do této akce zapojil
- 6. 9. společný výlet vlakem na Čeladnou s dobrovolníky ADRY, zůčastnilo se 11 rodin
- 21.10. Sourozenecká skupina pro zdravé sourozence u PhDr.Mileny Tejklové
- 25.10. Kovbojský výlet za dobrodružstvím - Klub autistických turistů (KAT) s ADROU strávili den v kovbojském stylu, plný zábavy a jizdy na koni v JK Moncheri v Hnojníku
- 9.12. Mikulášská nadílka v DDŠ Těrlicko, nadílce se těšilo 35 dětí
- 13.12. Vánoční dílničky v OC Forum Nová Karolína – tvoření a zábava pro děti, pod záštitou Klaunů z balónkova

V roce 2014 probíhaly v prostorách SPC Kpt.Vajdy Ostrava a KD AKORD OV-Zábřeh, aktivity pro rodiče: Rodičovská skupina, Skupina pro prarodiče a Chlapi sobě.

6.rok 2015
Od ledna 2015 jsou pro autistické děti opět terapeutické kroužky:
- Sportovní kroužek v Havířově 18x a v Ostravě 18x
- Dramatický kroužek v Havířově 17x
- Šikovné ručičky v DDŠ Těrlicku 5x
- Sourozeneské skupiny v Ostravě 3x

Od září 2015 jsme rozšířili terapeutické aktivity:
- Klub náctiletých v Havířově 6x
- Muzikoterapie v Havířově 5x
- Arte terapie a Počítačový kroužek v Asterixu v Havířově

- 16.-17.1. ve Frýdku-Místku se konal vzdělávácí seminář Mgr. Romany Straussové - metodik a terapeut Centra Terapie Autismu, Praha na téma: Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra.
- 6.3. se konal v DDŠ Těrlicko KARNEVAL pro děti. Zatím co si děti užívaly zábavy s Klauny z Balónkova, rodiče měli možnost diskuze na členské schůzi v přilehlém Country klubu Těrlicko.
- 3.4. - Předsedkyně Marie Gerdová a Ing.Martin Szturc, prezentovali problematiku autismu a sdružení ADAM v živém vysílání ČT2 Dobré ráno.
- 12.4. v Trojhalí Karolína akce SPORTOVCI A ROCKEŘI PODPORUJÍ AUTISTY, kterou moderoval Aleš Juchelka s hosty Ing.Zbyňkem Pražákem Ph.D. a Mgr.Přemyslem Mikolášem,kde proběhla také autogramiáda fotbalistů FC BANÍK, hokejistů HC Vítkovice a moderátorů RÁDIA ROCK ČAS.
- 18.4. přednáška Mgr. Naděžda Bartošíková - psycholog SPC v MŠ Mozartova Havířov, na téma: Narušená komunikace u dětí s autismem včetně dětí s Vývojovou dysfázií.
- 26.6. tradiční Oslava konce školního roku v zámecké zahradě v Horních Tošanovicích, zábavu si užilo 34 rodin.

Ani o prázdninách jsme nezaháleli ve společných aktivitách:
- 11.7. proběhlo odpoledne s koňmi ve STÁJI MUŠKETÝR OSTRAVA, po projížďkách a čištění, se společně opekly buřty.
- 26.7. ve spolupráci s ADROU výlet okolo přehrady Olešná, na konci procházky čekal děti program připravený dobrovolníky z ADRY.
- 10.-14.8. proběhl 4.ročník LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA, kterého se zůčastnilo 25 dětí s autismem, 10 sourozenců, 10 speciálních pedagogů, 15 dobrovolníků a psycholog.
- 12.9. ADAM se zapojil do programu Nadačního městečka OKD v rámci Hornických slavnosti v parku Boženy Němcové v Karviné.
- 17.9. Den sociálních služeb města Havířova, opět ADAM prezentoval svou činnost široké veřejnosti.
- 3.10. proběhla 1.Moravskoslezská konference rodičů dětí s autismem pod záštitou senátora MUDr.Mgr.Vladimíra Plačka a Mgr.Přemysla Mikoláše v Centru rehabilitačních služeb v Hrabyni.
- 17.10. v KD Reneta Havířov proběhly PODZIMNÍ RADOVÁNKY S ADAMemem aneb jak snáze na nesnáze s autismem. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek pro sociální rozvoj města Havířova - Mgr.Daniel Vachtarčík, spolu s miss ČR 2009 – Anetou Vignerovou. Akce se zůčastnilo více než 150 dětí.
- 22.10. Teresa Branná navštívila Dramatický kroužek, kde se stala patronkou ADAMa.
- 20.11. NOČNÍ KLUB NÁCTILETÝCH – v klubovně ADAMa si 8 chlapců s autismem, užilo promítání filmu a odvážně přenocovalo.
- 30.10. členskou schůzi byla oficiálně otevřena KLUBOVNA ADAMa na ulici Mozartová 2, Havířov, na kterou přišlo 24 členů.
- 24.11. předsedkyně ADAMa Marie Gerdová, převzela Čestné uznání Nadace OKD v kategorii osobnost roku 2015.
- 3.12. ADAM se stal součástí 10.ročníku charitativní akce Advent plný andělů v Ostravském Gongu v Dolní oblasti Vítkovic. Velkým úspěchem bylo finanční podpoření našeho projektu "Jarda je autista,ale taky vědec".
- 5.12. tradiční MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v DDŠ Těrlicko, radost z nadílky si užilo 30 dětí.

V roce 2015 proběhlo 16 terapeutických skupin v prostorách SPC Kpt.Vajdy Ostrava a Klubovny ADAMa, Mozartova 2 Havířov: Rodičovská skupina, Skupina pro prarodiče a Chlapi sobě.

Závěrečná zpráva - PřílohaADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz