S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


Knihovna


• Informace: Čtěte pozorně

Naše sdružení má k dispozici sbírku knížek, které se zabývají Poruchami autistického spektra a které si můžete vypůjčit. Jedná se jak o odborné knihy, tak o beletrii.

Knihy byly zakoupeny z finančního daru Nadace ČEZ.

Knihy půjčujeme pouze členům spolku ADAM, poplatek za knihu je 20,- Kč.
Za vybrané peníze budeme postupně naši knihovničku rozšiřovat.

V případě zájmu napište na e-mail: info@adam-pas.cz
Rezervace knih rovněž možná.

Knihy můžete mít vypůjčené měsíc, pokud ovšem bude na danou publikaci více rezervací, žádáme o rychlejší navrácení.

Uvítáme jakékoliv tipy na knihy, o které by jste měli zájem a které by se nám do knihovničky hodily. Z vybraných peněz je můžeme dokoupit.

 
(1) - Autismus - zdravotní a výchovné aspekty
Výchova a vzdělávání dětí s autismem
V úvodu autoři stručně informují o biologickém základu autismu, o možnostech diagnostických technik atd. Nechybí ani kapitola o medikaci. Těžištěm knihy jsou však praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou při výchově a vzdělávání dětí s autismem vyskytnout.
 
(2) - Autismus a hra
Mohou se děti s autismem vůbec naučit si hrát?
Lze je motivovat pro hru s ostatními dětmi? Mohou z ní mít radost? To jsou hlavní témata této knihy. Kniha nabízí popis a vysvětlení od teoretických předpokladů po praktické vzdělávací intervence. Kniha poskytne rodičům návody, jak naplánovat a připravit herní aktivity.
 
(3) - Autismus u dospívajících a dospělých
Cesta k soběstačnosti
Autoři této knihy se zaměřují na problémy, které lidé s autismem prožívají v dospělosti a na jejich řešení.
 
(4) - Dětský autismus
V této knize najdete přehled současných poznatků. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrnuje i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.
 
(5) - Dítě na zabití
Jedná se o příručku pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním. Děti, o nichž kniha pojednává, chodí většinou na druhý stupeň základní školy. Jsou hyperaktivní (neposedné), nepozorné a zlobivé. Kniha je určena především rodičům, kteří se chtějí dozvědět, co dělat, kde hledat odborníka, případně co a jakým způsobem mohou sami změnit. Kniha je orientována specificky jako příručka, snaží se být jednoduchá, srozumitelná, návodná. Vychází z předpokladů a z principů rodinné terapie, že cokoli se děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé. Je oživena mnohými terapeutickými příběhy z autorovy terapeutické praxe.
 
(6) - Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
Kniha obsahuje praktické nápady pro každý den
Kniha Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem představuje velkou řadu aktivit, které jsou upraveny "na míru" schopnostem a vidění světa dětí s autismem.
 
(7) - Když mozek pracuje jinak
Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky běžného fungování mozku jsou často pro lidi záhadnými nemocemi nebo extravagancemi, s nimiž si nevědí rady. Kniha je stručným úvodem do problematiky mozkových dysfunkcí, rozděleným do deseti kapitol. Každá z nich začíná diagnostickým testem s otázkami, pokračuje populární charakteristikou nemoci s odbornými popisy mozku, kazuistikami (např. slavných osobností) a radami, jak se s dysfunkcemi vyrovnat nebo je překonat. Nechybí odkazy na literaturu. Kniha je psána pro ty, kdo mají specifické mozkové poruchy nebo variabilní odchylky (levorukost, dyslexii, absolutní sluch, poruchu pozornosti, sezónní afektivní poruchu, autismus, sklon k alkoholismu, synestesii apod.), a jejich blízké, využijí ji i pracovníci pomáhajících profesí.
 
(8) - Léčba koňem
Pouť otce za uzdravením syna
Kniha je skutečným příběhem Ruperta Isaacsona, rodáka z Jižní Afriky, jemuž se v americkém Texasu narodí syn Rowan. Rodina si s Rowanovou výchovou neví rady a nakonec se zjistí, že chlapec má autismus. Rupert však zjistí, že na jeho syna příznivě účinkují dvě věci: jízda na koni a domorodí léčitelé. Proto se rozhodne podniknout se svou ženou a synem cestu do míst, kde se odpradávna stýkají koně a šamanismus: do Mongolska. Kniha je fascinujícím příběhem této cesty – cesty za uzdravením syna.
 
(9) - Mami, je to člověk, nebo zvíře
Myšlení dítěte s autismem
Pro rodiče i odborníky je často obtížné porozumět myšlení dětí s autismem. Je pro ně složité pochopit, jak tyto děti tvoří pojmy, jak zobecňují, podle čeho poznávají předměty a obrázky, jak rozlišují blízké osoby. Hilde De Clerq, jejíž syn Thomas trpí autismem, nabízí velmi autentický a zároveň srozumitelný pohled na dětský autismus. V knize je množství příkladů, které ilustrují Thomasův vývoj. Autorka předkládá také užitečné postupy, které pomáhají při rozvoji kognitivních i sociálních dovedností.
 
(10) - Mé dítě má autismus
Kniha Mé dítě má autismus je věnována všem rodičům, kteří vychovávají dítě s poruchami autistického spektra. Publikace matky autistického dítěte poodhaluje čtenáři každodenní starosti i radosti péče o dítě s touto poruchou, vysvětluje význam rodiny, upozorňuje na problémy, se kterými se rodiče setkají při začleňování dítěte do kolektivu a do samostatného života.
 
(11) - Nikde nikdo
Nevšední životopis dívky s autismem
Fascinující, statečné a působivé vyprávění mladé ženy s autismem dokazuje, že autismus není synonymem pro citovou plochost nebo necitlivost. Strhující, místy dojemný a velmi osobní příběh ženy, která se snaží porozumět lidem ze svého okolí i sobě samé a hledá pochopení a přijetí druhých, nabízí pohled do světa člověka, který trpí poruchou autistického spektra.
 
(12) - Poruchy autistického spektra
Publikace zkušené psycholožky PhDr. Kateřiny Thorové (zakladatelky občanského sdružení APLA) přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění – poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a dezintegrační porucha. Kniha výrazně rozšiřuje informace některých kapitol z úspěšné mezioborové publikace Dětský autismus a zároveň přidává mnohé nové tematické okruhy, které jsou v dané problematice považovány za stěžejní. Mezi ně patří například raná diagnostika v praxi, diferenciální diagnostika z pohledu psychologa, vzdělávání a terapie, rodinná problematika, prognóza, specifika vývoje poruchy, školní a sociální problematika. Výklad je doplněn množstvím kazuistik, ukázek dětských kreseb a fotografií z autorčina bohatého archivu.
 
(13) - Pro jaké povolání se hodím?
Kniha je určena jak pro rodiče, tak učitele a výchovné poradce. Příručka pomůže poznat, k čemu dítě skutečně inklinuje, jaké jsou jeho silné stránky a jaké má předpoklady či vlohy pro různá povolání. Poradí jak se rozhodovat a vybrat pro dítě to pravé povolání, kde např. hledat informace o školách a jak se připravit na zkoušky a úspěšně je zvládnout. Pomocníkem bude i množství testů, které o osobnosti dítěte hodně napoví.
 
(14) - Vizuální komunikační strategie v autismu
Kurt byl malý chlapec, u něhož byl diagnostikován autismus. Byly mu tři roky, ale nepoužíval řeč. Záměrem této knihy je pomoci rodičům a odborníkům pochopit komunikační obtíže dětí a dospělých a autismem, kteří stejně jako Kurt nemluví. Kniha přináší mimo jiné charakteristiky lidí, kteří jsou nonverbální, a uvádí příklady přístupu k porozumění jejich komunikace. Popisuje vztah mezi komunikací a různými obtížemi v oblasti chování.
 
(15) - Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem
Kniha tvoří komplexního průvodce výchovou dítěte s Aspergerovým syndromem. Autorka, matka chlapce s AS, doporučuje 200 výchovných tipů, strategií a her, jež mohou pomoci překonat obtížné výchovné momenty, které výchovu dítěte s AS provázejí. Rodičům, ale i všem, kteří se na výchově těchto dětí podílejí, autorka radí, co dělat, aby se dítě s AS cítilo milováno a přijímáno, jak ho naučit sociálním a emocionálním dovednostem, jak zvyšovat jeho motivaci, co dělat, aby dítě uposlechlo apod.
 
(16) - Výchova dětí s autismem
Aplikovaná behaviorální analýza
Téměř všechny publikace o autismu v České republice nabízely jako nejvhodnější výchovnou strategii pro děti s poruchami autistického spektra strukturované učení. Žádná metoda však není použitelná pro všechny děti, a proto je důležité, aby odborníci a rodiče měli možnost vybrat si z více přístupů ten, který bude dítěti nejvíce vyhovovat. Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodou - aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze tuto metodu využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. Aplikovaná behaviorální analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky či posílit nezávislosti dítěte.
 
(17) - Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole
Možnosti integrace na ZŠ a SŠ
Praktická metodická příručka se věnuje problematice individuální integrace žáků a studentů s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým syndromem, popř. s HFA – vysoce funkčním autismem, na druhém stupni ZŠ, na osmiletém gymnáziu a na střední škole. Autoři shrnují nejnovější poznatky o poruchách autistického spektra, charakterizují možnosti integrace a v návaznosti na ně popisují nejčastější úskalí, která se mohou při integraci objevit.
 
(18) - Život s Aspergerovým syndromem
Příběh psychoterapie
Kniha se věnuje úvahám na téma psychoterapie osob s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, lékařka, u níž byl ve věku 27 let Aspergerův syndrom diagnostikován, čtivým a zajímavým způsobem popisuje průběh své psychoterapie, kterou byla nucena začít navštěvovat vzhledem k četným potížím spojeným právě s diagnózou AS. V jednotlivých kapitolách postupně objasňuje problematiku navazování terapeutického vztahu s osobami s AS, rozkrývá speciální potřeby a přání, která klient s AS v terapeutickém vztahu pociťuje, a charakterizuje tím témata, která hrají podstatnou roli v terapii. Popis mnohých aspektů práce psychoterapeuta je prokládán osobní výpovědí autorky.
 
(19) - 260 cvičení pro děti raného věku
Soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. Hry a cvičení umožňují také zjišťovat vývojovou úroveň dítěte v nejrůznějších oblastech, jako je jemná a hrubá motorika, vnímání, řeč, myšlení, sociální vývoj. Pro děti ve věku od narození do 5 let.
 
(20) - 6x25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte
Nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od 3 do 6 let. Rodiče se mohou inspirovat, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým jsou hry určeny.
 
(21) - 160 her a cvičení
Pro první tři roky života dítěte
Zkušená odbornice v oboru vývoje dítěte nabízí náměty na hry, cvičení a další zábavné činnosti od narození do 3 let. Autorka se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností, motoriky, myšlení, komunikačních a sociálních dovedností a rozvoj emocí.
 
(22) - Mozek autisty
Myšlení napříč spektrem
Splétajíc své vlastní zkušenosti s novými objevy představuje autorka pokroky neurozobrazování a genetický výzkum, které pojí vědu o mozku s chováním. Seznámíme se s vědci, kteří prozkoumávají inovační teorie toho, co autismus vyvolává a jak jej můžeme diagnostikovat a nejlépe léčit.
 
(23) - Život za sklem
Osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem
Wendy Lawson nabízhí pohled do svého světa, který je ovlivňován Aspergerovým syndromem. Představuje běžné životní situace a vysvětluje, jak je takový člověk vnímá a jak na ně reaguje.
 
(24) - Každý jsme jiný
Kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem. Podává odpověď na spoustu otázek bratrů a sester mladých lidí s autismem.
 
(25) - O kolečko míň
Můj život s autismem
Autentický pohled do nitra člověka, který svůj handicap dokázal proměnit ve výhodu.
 
(26) - ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
Rádce pro rodiče a učitele
Kniha přináší vyčerpávající přehled k péči o dítě a žáka s poruchou ADHD, které mohou rodičům a učitelům poskytnout návod na hledání účinných strategií v péči o konkrétní dítě.
 
(27) - Jak přežít s hyperaktiv.a poruch.pozornosti
Rádce pro děti s ADHD a ADD
Kniha naučí dětí ,jak držet na uzdě své nálady a jak překonat pocity neúspěchu, smutku a strachu. Zjistí,které jídlo jim může pomoci k lepšímu soustředění.
 
(28) - Snadná cesta z prokrastinace
Jak přestat odkládat úkoly
Tato kniha vám pomůže chorobné odkládání úkolů vyhnat z vašeho života. Najdete v ní praktické a osvědčené techniky, díky kterým se do svých úkolů pustíte s chutí.
 
(29) - Vztah matky a syna
Komunikační problémy, mateřský komplex, citové vydírání, výchovné postoje, rozhovory o vztazích, důvody jednání - to vše naleznete v této edici pro rodiče.
 
(30) - Průvodce rodičů s poruchou autist.spektra
Jak začít a proč
Kniha přibližuje potíže dítěte s PAS. Umožnuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu účinné pomoci.
 
(31) - Relaxace nejen pro děti s ADHD
Přirozená schopnost odpočívat se v součastnosti stává uměním. Naučme se mu a předejme je i našim dětem.
 
(32) - Metody práce s dětmi LMD, ADHD, ADD
Příručka jak na neklidné a nesoustředěné dítě.
 
(33) - Vyjímečné děti
Informační příručka o aspergerově syndromu.
 
(34) - Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s poruchou autistickékho spektra
Informační příručka.
 
(35) - Školní pas pro děti s PAS
Informační příručka o poruchách autistického spektra, popis jednotlivých diagnoz, problémy lidí s PAS, které omezují jejich fungování v běžném životě.
 
(36) - Autismus - Aspergerův syndrom
Psychologie rozvoje dovedností pro život
Metodická příručka pro pedagogy na základních školách.
 
(37) - S rukama na uších
Kniha je pokračováním úspěšného titulu "Maminko, nezpívej" a vychází opět z textů internetového blogu autorky o životě s postiženými dětmi. První kniha byla především o postižených dětech, druhá je také a jejich rodičích.
 
(38) - Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem
Publikace určená především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o děti a dospívající s Aspergerovým syndromem.
Autor se mimo jiné zaměřuje na to - jak dítěti sdělit diagnózu, jak zvládát stres a emoce těchto dětí, jak je motivovat, učit sociálním dovednostem, jak pomoci dítěti nají si kamaráda, jak zvládnout pubertu a dospívání...
 
(39) - Jak to vidím já
Autorka Dr.Temple Grandin se v knize pouští do skutečných problémů autismu, do těch, kterým rodiče, učitelé a osoby na spektru čelí každý den. Nabízí užitečné rady, co dělat a nedělat, praktické strategie a tipy "zkuste to hned teď", to vše založené na její perspektivě "člověka uvnitř" a značném množství výzkumu.
 
(40) - Nedávejte do hrobu motýla živého
Soubor téměř čtyřicítky příběhů vyprávěných rodiči a sourozenci dětí s poruchou autistického spektra či samotnými dospělými s touto diagnózou. Jednotlivá vyprávění jsou doplněna komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými dílky dětí i dospělých a řadou fotografií.
 
(41) - Autismus -praktická příručka pro rodiče
Teorie je skvělá, ale jako velmi zaměstnanému rodiči malého dítěte s autismem vám možná příjde více vhod praktická příručka s konkrétními nápady, tipy a strategiemi, které budete moci okamžitě uplatnit.
Možná hledáte knihu, která je stručná a snadno pochopitelná, je to tak ?
Pak je tato kniha právě pro Vás !
 
(42) - Průlom v autismu
Převratná metoda, která pomohla rodinám na celém světě. Autor (Raun K.Kaufman)byla jako chlapec silný autista.
Tato kniha je detailní příručka s jasnými, praktickými strategiemi, které mohou čtenáři okamžitě aplikovat. Rodiče a vychovatelé se dozvědí, jak svým dětem umožnit vytvořit si smysluplné, laskavé vztahy, značně si rozšířit komunikaci a úspěšně se uplatnit ve světě.
 
(43) - Pestrostíni a netopýři
(Můj život v jiném světě)
Skrze bizarní, často humorné obrazy autor (od dětství postižen Aspergerovým syndromem) poutavě přibližuje své originální vidění reality.
Biografický text tak dosahuje netušeného uměleckého a literárního efektu a postupně vtáhne čtenáře do pestrobarevného, byť uzavřeného světa "jiného druhu".
 
(44) - Šikana dětí s poruchami autistického spektra
Autor - Nick Dubin získal doktorát z psychologie, v dospělosti mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Ve své knize vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování. Radí učitelům a vychovatelům, jak tyto děti co nejvíce podpořit.
 
(45) - Vizuální komunikační strategie v autismu
Kurt byl malý chlapec, u něhož byl diagnostikován autismus. Byly mu tři roky, ale nepoužíval řeč. Spojovaly se problémy s jeho komunikací snad s jeho obtížemi v oblasti chování ? Vztahovaly se jeho komunikační obtíže pouze k absenci řeči nebo se jednalo o hlubší problém ? Závěrem této publikace je pomoci rodičům a odborníkům pochopit komunikační obtíže dětí a dospělých s autismem. Kniha rozebírá intervenční strategie, včetně použití znakové řeči a jiných systémů založených na obrázcích a symbolech.
 
(46) - Řvi potichu brácho
Autorka citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a jeho okolí, které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. Výtečné ilustrace Tomáše Kučerovského dětem ukazují, že s poruchou autistického spektra se dá žít a že nakonec je ze všeho nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění.
 
(47) - Syndrom vyhoření - jak se prací a pomáháním druhým nezničit
(Pohledem kognitivně behaviorální terapie)
Publikace se snaží čtivým, srozumitelným a přehledným způsobem předat důležitá a praktická doporučení, jak předcházet stresu nebo jak ho lépe zvládat. A to nejen na pracovišti, ale i v oblasti partnerských a přátelských vztahů, a také v oblasti našeho myšlení a emočního prožívání.
 
(48) - Divoké zvíře
(První pomoc při zvládání hněvu u dětí s Aspergerovým syndromem)
Hluboko uvnitř každého z nás dřímá Divoké zvíře. Když Divoké zvíře spí, je docela malinké. Ale když se probudí, začne růst a růst. Toto je příběh chlapce, který dokázal zkrotit svůj hněv a přemohl Divoké zvíře.
Kniha byla napsána ve spolupráci s Národním sdružením pro autismus (Velké Británie). Nabízí široké spektrum metodik pro zvládnutí hněvu a také užitečné návody pro rodiče, jak pomoci svým dětem.
 
(49) - Jedenáct minut
(Deník autistického chlapce)
Vyprávění malého chlapce s takzvaným postřižením otvírá dvířka do cizích světů, které popisuje v několika minutách během čekání na svačinu.
Fiktivní deník milým slovem doplnily Gabriela Fiplippi a Ava Chrtková.

ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz