S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


Jak se stát členy spolku ADAM – autistické děti a my:


Rodič dítěte s PAS:

1. Vyplní přihlášku  Přihláška
2. Uhradí roční členský příspěvek 200,-kč
  - zasláním na účet našeho spolku, do zprávy pro příjemce napíše celé své jméno;
    Číslo účtu: 2200668119/2010 Fio Banka
  - nebo může uhradit v hotovosti na našich akcích

Výhody člena:
  - děti mají možnost využívat různé druhy terapií, výletů, tábory a apod., za dotovanou cenu
  - rodina má možnost využít terapeutických pobytů a výletů za dotované ceny
  - možnost zapůjčení odborné literatury - seznam knih najdete  zde
  - v době konání některých akcích, mají děti zajištěný dohled asistentkami
  - rodiče mohou využívat rodičovské skupiny a přednášky
  - děti mají možnost získat kamarády a rodiče přátele

Povinnosti člena:
  - nahlásit na email info@adam-pas.cz zda se zúčastníte akce, je to z důvodu zabezpečení dostatečného
    počtu asistentek k dětem, odměn apod.
  - v případě že z jakéhokoliv důvodů se nemůžete akce zúčastnit informujte nás na výše zmíněný email a v den akce
    na tel.číslo +420 608 853 940
  - zúčastnit se členské schůze

Vždy průběžně sledujte naše stránky, může se stát že bude změna akce, nebo úplně akce zrušená!!!ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz