S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


ADAM nabíziIndividuální a krizové intervence

V pracovně na ul. Mozartova 1092/2 v Havířově poskytuje psycholog Mgr.Přemysl Mikoláš individuální a krizové intervence pro rodiče děti s autismem a ADHD jakož i pro mladistvé s touto diagnozou.

Cena 50 minutové konzultace je 500,-Kč.
Dotovaná cena pro členy spolku ADAM je 350,-Kč.

Ke stažení - Individuální konzultace dotazník     Podmínky individuálních konzultaci od 1.6.2017
Sportovní kroužek

• Děti si osvojují pravidla sociálního, empatického a sportovního chování, učí se hrát v týmu, společně zvládají
  vítězství i prohry
• Kroužek probíhá pod dohledem psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše, trenéra a s asistencí
• Vzhledem k individuálním potřebám dětí s autismem, jsou tyto děti rozdělené do dvou skupin dle konzultace
  s rodiči, psychologem a trenérem
• Sportovní kroužek pro jednu individualizovanou skupinu trvá 45minut, v jednom odpoledni se prostřídají obě
  skupiny
• Kroužek probíhá v průběhu školního roku v tělocvičně 4x měsíčně, na ZŠ Jarošová v Havířově 2x měsíčně
  a na ZŠ Kap. Vajdy v Ostravě také 2x měsíčně
• Kroužek je určen i pro zdravé sourozence, kteří jsou motivačním prvkem pro děti s autismem
• Do projektu jsou zapojeni kluci z DDŠ Těrlicko, kteří svou pomocí dětem s autismem rozvíjejí svou sociální
  komunikaci a empatii
• Kroužek je z terapeutických důvodu bez přítomnosti rodičů, kteří mají v tuto dobu možnost sdílet své pocity
  a zkušenosti z výchovy dětí s autismem s ostatními rodiči
Nahoru


Šikovné ručičky

• Děti se učí pracovat s různými výtvarnými technikami a materiály, zdokonalují se ve tvořivých dovednostech,
  rozvíjejí jemnou motoriku, trpělivost a pozornost
• Terapie probíhá v prostorách DDŠ v Těrlicku v průběhu školního roku, 1x měsíčně a to 90 minut
• Děti jsou kvůli individuálnímu přístupu rozdělené do menších skupinek. Každá skupina má svou menší
  místnost, která vyhovuje specifickým potřebám dětí s autismem
• Terapií vede lektorka Libuše Gelnarová s odbornými asistenty
• Do projektu jsou zapojeni kluci z DDŠ Těrlicko, kteří svou pomocí dětem s autismem rozvíjejí svou sociální
  komunikaci a empatii
• Děti jsou rozdělené do více menších místností, podle individuálních potřeb dětí s autismem
• Kroužek je určen i pro zdravé sourozence
• Kroužek je z terapeutických důvodu bez přítomnosti rodičů, kteří mají v tuto dobu možnost sdílet své pocity
  a zkušenosti z výchovy dětí s autismem s ostatními rodičiNahoru


Arteterapie

• Děti se učí pracovat s různými výtvarnými technikami a materiály, zdokonalují se ve tvořivých dovednostech,
  rozvíjejí jemnou motoriku, trpělivost, pozornost a fantazii.
  Výtvarné umění napomáhá nahlédnout do jejich světa a porozumět mu.
  Terapie pomáhá uvolňovat napětí a stres, kterého si děti s autismem přes den "užijí" dost.
• Terapie probíhá v prostorách ASTERIXU - Středisko volného času na ulici M. Kudeříkové 14, Havířov
  v průběhu školního roku, 2x měsíčně a to 90 minut.
• Terapii vede lektorka Bc. Kristýna Varnušková s odbornou asistencí Mgr. Bohdy Herzánové a asistentkami
  Ostravská Univerzity.
• Kroužek je určen i pro zdravé sourozence.
• Kroužek je z terapeutických důvodu bez přítomnosti rodičů, kteří mají v tuto dobu možnost sdílet své pocity
  a zkušenosti z výchovy dětí s autismem s ostatními rodiči.Nahoru


Dramatický kroužek

Terapie s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

Anotace Dramatického kroužku

Cílem tohoto kroužku je, aby si děti při nácviku divadelních scének vyzkoušely různé sociální situace, navazování a prohlubování sociálních vazeb a tyto získané dovednosti mohou dále uplatnit i ve svém každodenním životě.

Kroužek probíhá pod vedením absolventky lidové konzervatoře Ostrava Karin Mikolášové a
psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše.

Kroužek je určený pro skupinu 10 dětí, od 5 - 12 let (I.stupeň ZŠ), s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem.

Tato aktivita probíhá 2x měsíčně v Klubovně ADAM, Mozartova 1092/2 v Havířově.

Kroužek probíhá z terapeutických důvodu bez účasti rodičů.
Rodiče v této době mají prostor sdílet své zkušenosti a pocity z výchovy dětí s autismem s ostatními rodiči.Nahoru


Počitačový kroužek

• Tento kroužek je určen pro naše dospívající chlapce, či děvčata s vysoko funkčním autismem
  a Aspergerovým syndromem.
• Jelikož počítač je důležitou součástí dnešních mladých lidí, rozhodli jsme se ve spolupráci a za pomoci
  Zdeňka Keclíka z Asterixu - Středisko volného času, propojit jejich vášeň-počítač a schopnost pracovat
  v týmu.
• V kroužku budou prohlubovat své znalosti v IT technologiích a učit se novým dovednost v této oblasti.
  Na závěr, jako motivace, budou společně „hrát“ a tvořit v počítačové hře Minecraft.
• Kroužek bude probíhat pravidelně každý pátek během školního roku v ASTERIXu - Středisko volného času
  na ulici M. Kudeříkové 14, Havířov.Nahoru


Muzikoterapie

• Děti na muzikoterapii, pomocí hudby, hudebních nástrojů a rytmů, mohou dát průchod svým emocím,
  tímto se odreagovat a zklidnit po náročném dni ve škole. Pod vedením Ivany Funiokové se děti ponoří
  do rytmu hudby.
• Tato aktivita se koná 2x měsíčně v Klubovně ADAM, Mozartova 1092/2 v Havířově i s účastí zdravých
  sourozenců.Nahoru


Klub náctiletých

Anotace Klub náctiletých

• Jedná se o skupinovou formu nácviků sociálních, komunikačních, sebeovládacích a asertivních dovedností,
  které jsou vedené v přístupu kognitivně behaviorální terapie.
• Je určena především dětem s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem ve věku 12 - 18
  let (II.stupeň ZŠ). Řada potíží těchto dětí vychází z deficitů v oblasti sociálních dovedností, které jsou
  nezbytnou součástí pro soužití s druhými lidmi. V případě, že v kontaktu se svým okolím selhávají
  opakovaně, začnou v těchto situacích cítit větší úzkost a postupně se jim vyhýbají.
• Cílem terapie je pro skupinu dětí vytvořit bezpečné prostředí, kde mají možnost zažít pocit přijetí, bezpečí
  a poznat kamarády se stejnými problémy. Každé setkání má konkrétní téma. Strukturu a složení témat se
  přizpůsobuje individuálním potřebám konkrétních dětí.
• Terapie se koná 2x měsíčně v Klubovně ADAM, Mozartova 1092/2 v Havířově a je určena pro 15 dětí
  Pro školní rok 2015/2016 je kroužek plně obsazen.Nahoru


Letní příměstský tábor

• Od roku 2012 organizujeme každoročně tento tábor pro děti s autismem a jejich sourozence
• Tábor probíhá 5 dní a to od pondělí do pátku v průběhu letních prázdnin
• Pořádáme tábor ve spolupráci s psychologem Mgr. Přemyslem Mikolášem, s pedagogy ze Speciálního
  Pedagogického Centra v Ostravě a studenty vysokých a středních sociálních a pedagogických škol
• Každé dítě s autismem má svého asistenta s odborným dohledem
• Děti se na táboře učí a zdokonalují zážitkovými aktivitami - cestovat hromadnou dopravou, stravovat se
  v restauracích, procvičují se v sociálních dovednostech a kontaktech s ostatními dětmi i dospělými, učí se
  dodržovat pravidla při hrách, spolupracovat v týmech, zvládat změny a rušné prostředí. Díky těmto aktivitám
  se učí překonávat problémy a sami sebe
• Tábor je velkým odlehčením pro rodiče dětí s autismem
• Na konci tábora vidí rodiče pozitivní posun ve vývoji svých dětí s autismem
• Program tábora je zaměřený i na práci se zdravými sourozenci, protože jejich situace v rodině je pro ně
  náročnáNahoru


Sourozenecká skupina

• Sourozenecká skupina slouží k setkávání zdravých sourozenců dětí s autismem.
• Tato setkání probíhají pod vedením Karin Mikolášové a pana Mgr. Přemysla Mikoláše.
• Zdraví sourozenci mají možnost popovídat si o starostech a problémech, které mají
  a prožívají v každodenním životě s bráchou nebo ségrou, který je autista. Mohou svobodně říct, co je
  opravdu štve, podělit se o zkušenosti a najít řešení situací, se kterými si neuměli poradit.
• Cílem této terapie je pochopení této komplikované diagnózy a uvědomění si, že na to nejsou sami.
• Během terapie zdraví sourozenci hrají motivační hry, sami vymýšlejí aktivity, sehrávají scénky z reálného
  života a samozřejmě získávají nové kamarády.
• Na závěr sdílejí své pocity se svými rodiči, kteří jsou zde, i když na pár minut, jenom pro ně.Nahoru


Karneval

Děti s autismem, díky svému hendikepu, mají problém navštěvovat společenské události v běžných školských zařízení. Proto pro tyto děti organizujeme i společenské aktivity, které vyhovují jejich individuálním potřebám a zároveň jim tímto umožňujeme navázat sociální kontakty.

Je to akce, kde se naše děti mohou vytančit, uvolnit se a zažít tak běžný pocit, jako je štěstí a radost. Děti v maskách provázejí během odpoledne klauni, kteří pro ně připravili soutěže, balónky a taneční program. Děti se mohly těšit i na občerstvení a odměny.

Tato společenská akce je pro děti s autismem motivační a relaxační.Nahoru


Oslava konce školního roku aneb den pro děti

Od roku 2011 pořádáme v červnu pro rodiny dětí s autismem den dětí a oslavu konce školního roku.

Děti s autismem, díky svému hendikepu, mají problém navštěvovat společenské události v běžných školských zařízení. Proto pro tyto děti organizujeme i společenské aktivity, které vyhovují jejich individuálním potřebám a zároveň jim tímto umožňujeme navázat sociální kontakty.

Integrované děti s autismem prožívají během školního roku hodně stresu, zažívají pocity neúspěchů a sociální izolace. Na této akci jim chceme dát pocit, že i ony mají důvod k oslavám k úspěšnému ukončení školního roku.

Pro děti je připravené divadelní představení, soutěže, projížďky na koních, relaxace se psem a opékání párků. Kromě krásných zážitků si děti odnesou i drobné dárky.

Nahoru


Celodenní výlety

Od roku 2011 pořádáme pravidelně 2 – 3x ročně výlety a expedice.

Pro rodiny dětí s autismem jsou tyto zážitkové aktivity velmi důležité:

      • Rodiny mohu trávit společně a aktivně víkend a tím se dostanou ze sociální izolace, kterou díky dítěti
        s autismem prožívají
      • Výlety organizujeme účelově tak, aby jak rodiče, tak děti zvládali situace, které by běžně sami nezvládli
        (slaňování přes řeku, výšlapy na hory, lanovka, technicky náročný terén). Rodiny se navzájem podporují
        a dodávají si odvahy, tím překonávají své dosavadní možnosti
      • Tyto výlety pomáhají rodinám odbourávat stres a načerpat síly, pro náročnou péči o děti s autismemNahoru


Rodičovská skupina

Jedním z našich cílů je informovaná a funkční rodina dětí s autismem. Rodičovská skupina je jeden z prostředů k dosažení tohoto cíle.

Přednášky pro manželské páry pořádáme od roku 2010.

Rodičovskou skupinu vede psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš.

Rodiče se na přednáškách nejen vzdělávají v oblasti problematiky autismu, ale také vzájemně sdílejí zkušenosti z výchovy dítěte s autismem.

Přednášky jsou vedené tak, aby si manželské páry připomněli, že je třeba pečovat i o vzájemný vztah, sebe sama a i zdravé sourozence, ne jen o dítě s autismem.

Děti po dobu přednášky mají zajištěný aktivní program s asistencí.Nahoru


Chlapi sobě

Jedním z našich cílů je informovaná a funkční rodina dětí s autismem. Skupina Chlapi sobě je jeden z prostředů k dosažení tohoto cíle.

Přednášky pro otce dětí s autismem pořádáme od roku 2013.

Skupinu pro otce vede psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš.

Hlavním cílem setkání otců dětí s autismem je sdílení zkušeností a pocitů z výchovy těchto dětí. Problémy s výchovou a životem mohou sdílet a tím snižujeme pocit jejich selhání. Mají možnost načerpat sílu a pocit sounáležitosti pro běžný život. Otcové se stávají silným pilířem rodiny.

Děti po dobu přednášky mají zajištěný aktivní program s asistencí.

Matky mají v tomto čase prostor samy pro sebe.Nahoru


Ženy sobě

Od ledna 2016 jsme otevřeli novou terapeutickou skupinu pouze pro matky, babičky které vychovávaji dítě s autismem.

Skupinu vede psychiatr MUDr. Kateřina Bakhtary.

Nezůstavejme v tom samy, když je tu místo pro vzájemné setkávání i sdílení našich radostí i strastí života s autismem a našimi autisty. Podělte se a přijďte se obohatit o zkušenosti jiných s výchovou a péčí o děti, partnera, vztahy i o sebe, vyznat se v džungli medikace, lékařské péče, služeb a spoustě dalších věcí, které nás mohou zajímat.Nahoru


Vzdělávácí semináře a Workshopy

Tyto aktivity zahrnují přednášky odborníků, konference na téma autismu a také tematicky zaměřené workshopy.
Akce budou probíhat na MŠ Paraplíčko (oční školka) Havířov.
Nejedná se o pravidelné aktivity, ale snažíme se oslovovat odborníky z řad lékařů, psychologů a psychoterapeutů, pedagogů a lidí, kteří mají co říct a mohou pomoci rodinám dětí s autismem, tak aby rodiče získali co nejširší spektrum informací.
V rámci workshopů nabízíme rodičům možnost sejít se se zajímavými lidmi, navázat nová přátelství a odreagovat se od každodenní náročné péče o dítě s autismem.Nahoru


Skupina s prarodiči

Jedním z našich cílů je informovaná a funkční širší rodina dětí s autismem. Skupina pro prarodiče je jeden z prostředů k dosažení tohoto cíle.

Přednášky pro prarodiče pořádáme od roku 2013.

Skupinu pro prarodiče vede psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš.

Cílem přednášek je vzdělávání prarodičů i vzájemné sdílení zkušeností z života vnuků a vnuček s autismem.

V této složité rodinné situaci je třeba věnovat péči a podporu i prarodičům, kteří trápení spojené s hendikepem vnuků a vnuček vnímají dvakrát. Cítí bolest ve vztahu k vnoučeti s autismem i bolest svého dítěte – rodiče dítěte s autismem.Nahoru


CENÍK AKTIVITADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz