S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


O nás


Srdečně Vás vítáme na stránkách našeho spolku ADAM - autistické děti a my se sídlem v Havířově.

Náš spolek vznikl počátkem roku 2010 z podnětu PhDr. Mileny Tejklové a rodičů dětí s poruchami autistického spektra (PAS), jako reakce na potřebu vyměňovat si navzájem osobní zkušenosti a podporovat se.

Rodiny s dětmi s PAS díky tomuto hendikepu žijí v sociální izolaci a v dlouhodobém stresu. V důsledku těchto okolností rodiny často všestranně strádají, a proto může dojít k jejich rozpadu.

Našim cílem je podporovat nejen děti s PAS, ale hlavně rodinu jako celek. Tvoříme pro ně takové podmínky, aby se jim složitá životní situace lépe zvládala.

Na základě zpětné vazby rodičů jsme zjistili, že chybí těmto dětem volnočasové aktivity, které navazují na školní a předškolní zařízení.

Na základě této poptávky ADAM organizuje pro rodiny s PAS:

    - různé druhy terapií
    - jednodenní výlety s rodiči i bez rodičů a s asistenci
    - tematické odpoledne (karneval, den dětí, mikulášská apod.)
    - terapeutické pobyty – poznávací a relaxační
    - letní tábory pro děti s PAS a jejích sourozence
    - semináře a přednášky
    - rodičovské skupiny

Všechny tyto činnosti pomáhají nejenom dětem s PAS, ale i jejich zdravým sourozencům, kteří jsou do těchto aktivit zapojeni.

Do budoucna chceme pořádat různorodé akce pro děti s PAS, kterými chceme rozvíjet jejich všestranný rozvoj a to především soběstačnost , komunikační schopnosti, navazování kontaktů s vrstevníky a ukázat jim, jak překonávat sami sebe.

Tímto jim bude umožněno se co nejvíce začlenit do aktivní společnosti.

Zde si můžete přečíst celé znění našich stanov sdružení   Stanovy


Výroční zprávy:

    Výroční zpráva za rok 2015
    Výroční zpráva za rok 2014
    Výroční zpráva za rok 2013ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz