S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


Fotogalerie


  Kategorie:  Město Havířov ocenilo Mgr.Přemysla Mikoláše za dlouhodobé aktivity vedoucí ke zkvalitňování života rodin dětí s poruchami autistického spektra.

Vážená paní předsedkyně, vážení rodiče,
v listopadu 2015 mi bylo uděleno ocenění statutárního města Havířov. Touhle cestou chci poděkovat všem v rámci občanského sdružení resp. zapsaného spolku ADAM - autistické děti a my, kteří mi umožňují realizovat podporu rodinám žijících s autismem. Bez Vaší podpory bych uvedené ocenění nezískal. Děkuji.
Mgr. Přemysl Mikoláš - dětský a dorostový psycholog
Jménem všech dětí s autismem a jejich rodičů, děkujeme my Vám, za dlouholetou spolupráci, podporu, terapeutickou péči, kterou nám obětavě věnujete.
Přistupuje ke své práci s velkým nadšením a srdcem a za to vám patří obrovské DĚKUJEME!
Díky Vám a vašemu přístupu se pro nás stává náš těžký život lehčím.
To vše vystihují lépé než slova tyto fotografie z akcí ADAMa.


ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz