S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


Fotogalerie


  Kategorie:   Mezinárodní den porozumění autismu2.dubna proběhl Mezinárodni den porozumění autismu, také i my rodiče a děti z ADAMa jsme se k tomuto významnému dni připojili.
Společnou fotografií v modrém, která vznikla v prostorách VŠB - technické univerzity Ostrava.
Město Havířov nasvícením KD P. Bezruče podpořilo obyvatele města, kteří žijí a pracuji s lidmi s autismem.
Další vzdělávací akci na podporu děti s autismem je přednáška o alternativní komunikaci - znakování konaná 15.4.2016 v Klubovně ADAMa. Proč právě modrá barva? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší hendikep.
Děkuji všem, kteří se rozhodli tento den podpořit modrým oblečením a vyjádřit takto podporu lidem s autismem.

ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz