S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
VideoADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy
ADAM o.s. na Facebooku


Reference

  Tábor
  Vloženo: 4.června 2014

Vzpomínka na loňský tábor aneb Rok poté....
Našemu Tomášovi bylo vloni 16 let a poprvé jsme ho dali na prázdninový tábor, který pořádalo o.s.ADAM.
Při první schůzce jsme se seznámili /tak trochu/ mezi sebou - tedy rodiče - a posléze s jednou z dalších klíčových postav, p. Gelnarovou; bylo nám nastíněno, jaké jsou představy o rozdělení dětí do skupin, činnostech té které skupiny; čas ranního příjezdu a ukončení aktivit každého dne, zdůraznil se pitný režim a zdravotní stav.
Jako rodič smekám před: 1) myšlenkou, 2) realizací; není totiž vůbec jednoduché dát dohromady několik autistických dětí s asistenty vymyslet program na celý den, který by se + - trefil a minimálně zaujal, klobouk dolů.....
Dílem jsme se obávali, dílem jsme byli zvědaví, jak Tomáš - a ostatní děti samozřejmě také - zvládnou tuto, pro mnohé, první životní *maturitu* :O))).
Každé ráno jsme tedy Toma s asistentkou zavezli do Těrlicka a v podvečer jsme si ho - zcela nadšeného z každého dne - odváželi domů; po cestě nám asistentka líčila již uběhlý den, činnosti provedené i neprovedené, reakce Toma i ostatních dětí ve skupině; do toho se Tom nadšeně snažil přispět svým - poněkud neohrabaným - projevem, co a jak se ten den dělo :O))).
Celý táborem se jako jemnou nití linula jedna podstatná *maličkost* - až tak moc to těm špuntům neulehčit, čili: pěkně si to odšlapat na nejbližší zastávku MHD, pak linkou do Havířova a přestup na bus do Ostravy (např. návštěva ZOO ) měli jsme tak trochu /jako rodiče/ obavu, neboť Tomova kondice nebyla nejlepší + teplé počasí + hodně nových věcí; tudíž jsme si nebyli jisti, jak a jestli to *dá*....
K našemu příjemnému překvapení to Tomáš dal, byl velmi v pohodě; při závěrečném posezení a zhodnocení celého týdne - prováděno další klíčovou postavou našeho autisvěta panem Mgr.Přemyslem Mikolášem, zkušeným psychologem a chodícím zdrojem dobré nálady a pohody - kdy se rozebíraly jednotlivé skupinky, reakce, chování a postřehy byl pochválen...
Náš obří dík patří také asistentkám a asistentům, bez kterých by to prostě nešlo; za finanční podporu tábora děkujeme holkám z FOR HELPu.
Za nás můžu říct, že tábor Tomovi ohromně pomohl, začal být komunikativnější /byť tak nějak po svém :O))/, začal si více věřit, začal se snažil víc mluvit a vůbec bylo znát, že ho ten tábor tak nějak *nakopl*:O))))

Jirka Sekros
[Zpět]ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz